Skip to main content

Färsk undersökning om vargattityder presenteras i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 15:13 CEST

En alldeles färsk undersökning om attityder till varg och vargförvaltning kommer presenteras av forskaren Camilla Sandström från Umeå Universitet på måndagens seminarium om rovdjursförvaltning.


På Svenska Jägareförbundets seminarium Människor och rovdjur lägger Camilla Sandström fram en ny undersökning där hon tillsammans med forskare från SLU och Lunds tekniska högskola tittat särskilt på attityder till varg i län med vargförekomst; Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro
men även i  Kronobergs län.

- Det är tydligt att stad- och landsbygdsklyftan slår igenom, säger Camilla Sandström och tillägger att acceptansen för varg är högre i de större städerna jämfört med landsbygdskommuner.

- När det gäller antalet vargar tyder vår undersökning på att vi nu nått en gräns för hur många vargar som ska finnas i Sverige. Flertalet vill bibehålla nuvarande nivå. Det är främst i de större städerna som invånarna vill se en ökning, säger Camilla Sandström. Undersökningen visar också ett väldigt starkt stöd för att jaga varg både i stad och på landsbygden, om syftet är att reglera populationen. I studien presenteras dessutom attityder till den genetiska förstärkningen av varg samt jakt.

Även en ny masteruppsats om socioekonomiska konsekvenser av vargetablering, kommer att
presenteras på seminariet.

Övriga deltagare är
Mattias Johansson, stabschef Miljödepartementet, Inga Ängsteg, Viltskadecenter,
Peter Egardt, Vargkommittén, Torbjörn Lövbom och  Bo Sköld från Svenska Jägareförbundet samt
Bengt-Anders Johansson (M) och Helén Pettersson (S).

Seminariet är måndag 1 juli, kl 15.30 – 17.00 i Saltboden/Ödins garveri, Tage Cervins gata 3,
alldeles nära Almedalsscenen i Visby.

För mer information kontakta:

Christina Nilson-Dag, Svenska Jägareförbundet, 070 738 83 06

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 180 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument