Skip to main content

Felaktig hantering kan ge bly i viltkött

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2012 10:15 CEST

Viltkött är en fantastisk råvara, som både är nyttig och välsmakande. Nu visar dock nya resultat att felaktig hantering kan lämna blyrester kvar i köttet. Svenska Jägareförbundet agerar nu för att eliminera eventuella hälsoproblem för alla svenska jägare och andra som konsumerar viltkött.

Enligt internationella studier kan viltkött innehålla bly från kulfragment, i halter som ligger över gränsvärdena för nötkött. Livsmedelsverket har därför utfört en pilotundersökning av blyhalten i älgfärs från svenska jägares frysboxar. Resultatet visade att det förekom rester av ammunitionsbly i älgfärsen. Livsmedelsverket ger därför rådet att man tills vidare bör begränsa konsumtionen av sådant viltkött som kan innehålla höga halter av bly. Detta gäller således de styckdelar som kommer från området nära sårkanalen efter kulan.

Svenska Jägareförbundet, vars medlemmar är de största konsumenterna av viltkött, utökar och reviderar nu sina utbildningar om hantering av vilt efter skottet.

- Problemen kan lösas genom att med god marginal skära bort kött runt sårkanalen, säger Fredrik Widemo, ansvarig för blyfrågan på Svenska Jägareförbundet. Vi rekommenderar även jägarna att använda så kallade bondade kulor till jakt på matvilt. Dessa kulor ger mindre blyfragment. Detta i kombination med omsorgsfull skottrensning minskar riskerna för blyfragment i köttet avsevärt. Alternativt använder man kopparkulor, som inte ger några blyfragment alls.

Svenska Jägareförbundet har påbörjat nya utökade undersökningar för att kunna ge fler råd om hur man på bästa sätt hanterar viltkött

- En självklar målsättning för Svenska Jägareförbundet är att helt eliminera risken för bly i viltkött, säger Torbjörn Larsson, ledamot av förbundsstyrelsen. Genom samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, myndigheterna och näringen kan vi anpassa hanteringen och få bort blyet. Man ska inte glömma bort att rätt hanterat är viltkött ett både hälsosammare och mer miljövänligt alternativt än annat kött, avslutar Torbjörn Larsson.

För mer information kontakta:
Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundets Förbundsstyrelse mobil 0708-18 81 00
Doc. Fredrik Widemo, vilt- och naturvårdsstrateg mobil 070-339 93 50

Rekommendationer för kötthantering; http://www.jagareforbundet.se/Jagarenojakten/Kotthantering

Livsmedelsverkets pressmeddelande: http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Blyfragment-fran-jagarnas-kulor-hamnar-i-viltkottet/

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument