Skip to main content

Fler jägare i höst

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2016 08:08 CEST

Älgjägare i Värmland, foto Oscar Lindvall

Fler jägare i höst.

–Jag tror det blir fler som tar jägarexamen i höst , eftersom allt fler vill skaffa sitt eget klimatsmarta viltkött, säger Bo Sköld, generalsekreterare vid Svenska Jägareförbundet.

Han hänvisar till en ny Sifo-undersökning där det framkom att nästan var fjärde svensk (23%) kan tänka sig börja jaga, bland annat för att skaffa eget viltkött. Högst är intresset bland män i åldern 30-49 år där hälften kan tänka sig börja jaga. Förra året ökade antalet kvinnor som tagit jägarexamen med 4,5 procent.

– Under flera år har intresset för ekologisk mat ökat och inget är väl mer naturligt än det som kommer direkt från skogen, säger Bo Sköld. Med tanke på de senaste rönen från WWF om viltkött som det mest klimatsmarta kött du kan äta – så kommer nog fler vilja ut i naturen och själva skaffa sig naturligt kött, tror Bo Sköld.

I Sverige finns cirka 300 000 jägare och antalet som klarar jägarexamensprovets teoridel har ökat de senaste åren. Men för att klara det, krävs att man kan en hel del om arter, lagar, jaktmetoder och naturen med mera.

– Jägarexamens teoretiska del borde man ta även om man inte tänker bli jägare, tycker Bo Sköld, för det är mycket roligare att vistas i naturen om man har kunskap och förståelse om djuren och samspelen mellan växter och djur.

– Som grädde på moset har det visat sig att naturupplevelser stärker immunförsvaret, tillägger Bo Sköld. Forskaren Elisabeth Sonntag-Öström vid Umeå Universitet, har forskat om naturens läkeförmåga vid långvarig, svår stress och hon slår fast att man till exempel får bättre immunförsvar av att vistas i naturen.

Jaktintresset ger även andra samhällsnyttor. Om man vistas regelbundet i naturen har man bland annat lättare att förstå vad naturresurser och miljöförstöring innebär och man har lättare för att lära om hållbar utveckling. Allt enligt ny forskning från Stockholm Recilience center.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.