Skip to main content

Från 1 mars måste alla hundar vara kopplade.

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:26 CET

Alla hundägare uppmanas att under tiden 1 mars – 20 augusti ha extra koll på sina hundar. Antingen måste hundarna vara kopplade eller stå under jämförbar kontroll.
Viltet får inte störas av lösa hundar utan måste få vara ifred under de vilda djurens föryngringsperiod.

Från och med den 1 mars, när viltet är som mest känsligt för störning, är det hundförbud. Nu börjar djurens föryngringstid och den måste respekteras. Fram till den 20 augusti pågår hundförbudet. Därefter gäller att hundar inte för löpa lösa, annat än vid jakt eller jaktträning.
Det är regeringen som beslutar om tiderna och de står angivna i Jaktförordningens § 6.

Jägareförbundet uppmanar därför alla hundägare att respektera hundförbudtiden med hänsyn till viltet. På de flesta håll i landet är det just nu gott om snö, vilket också försvårar för många djur att röra sig. Om din hund är okopplad måste den befinna sig nära dig så att du omedelbart kan kalla in den vid behov. Den ska således gå ”fot”, inte 10 m bort!
Undantaget är när man behöver använda en hund för spårning vid så kallat eftersök av trafikskadat vilt.
Enligt färsk statistik finns det idag 730 000 hundar i Sverige. Av hushållen är det 13% som har hund.
Om du påträffar en lös hund ska du underrätta polisen. Är du markägare får du koppla hunden och underrätta ägaren, vars telefonnummer förhoppningsvis finns angivet på halsbandet.

Särskilda regler om hundhållning finns i olika län. På länsstyrelsernas gemensamma hemsida www.lst.se kan du se vad som gäller där du bor eller befinner dig.

Se även www.jagareforbundet.se


För mer information, kontakta:
Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Norr, 070-330 06 46
Daniel Ligné, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Mitt, 070-330 06 73
Mattias Johansson, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Syd 070-330 06 78


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.