Skip to main content

Gåsjakt med färre skadskjutningar!

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:47 CEST

Jakten på den kraftigt ökande gåsstammen har börjat. – I år har Svenska Jägareförbundet också tagit flera initiativ för att undvika skadskjutningar, säger förbundsordförande Torsten Mörner.

Svenska Jägareförbundet har i sitt uppdrag av Regeringen , att sköta delar av den svenska jakt- och viltvården, i år även fått tillägget att arbeta för färre skadskjutningar och ökad säkerhet i jakten. Jägareförbundet har nyligen anställt en projektledare, Andreas Herlitz, för att driva detta viktiga arbete.
– Det handlar om allt från att övningsskjuta mer till att inse sin egen begränsning, säger Andreas Herlitz. Målet är att inga skadskjutningar alls ska förekomma.

- Vi måste se vilka andra faktorer som påverkar antalet skadskjutningar för att till exempel minimera antal skadskjutna gäss, säger Torsten Mörner. – Det finns idag jaktpatroner som har otilltäcklig prestanda och därför vi vill genomföra en studie för att se om vi behöver införa kvalitetskrav och minimiprestanda på all hagelammunition, tillägger förbundsordföranden. En sådan studie skulle också kunna visa skillnaden i bly- och stålhagelammunitionens effektivitet.

Det beslut som Regeringen tog i juli om att upphäva förbudet mot blyammunition bidrar också till att skadskjutningarna sänks och att övningsskyttet inte hindras.

Den svenska jägaren är generellt och internationellt sett välutbildad. I de obligatoriska Jägarexamenskurserna ingår förutom de teoretiska proven även praktiska skytteprov.För mer information kontakta:
Torsten Mörner, förbundsordförande, 070-567 93 52
Andreas Herlitz, ansvarig för projektet Säkrare jakt, 070-339 92 70
Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06