Skip to main content

Hög tid för skyddsjakt på knubbsäl!

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:37 CEST

Knubbsälen ökar stadigt och beräknas nu uppgå till cirka 20 000 djur, främst i Bohuslän. Samtidigt ökar sälskadorna för yrkesfiskare till minst 55 miljoner kronor årligen. Svenska Jägareförbundet föreslår därför en skyddsjakt på 240 djur, en tiondel av den årliga tillväxten, vilket knappast påverkar stammen.
Naturvårdsverket planerar endast tillåta skyddsjakt på 50 knubbsälar.

- Jägareförbundet är positiva till en skyddsjakt på knubbsäl, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Trots Naturvårdsverkets mångåriga utvecklingsarbete med att utveckla sälsäkra fiskeredskap för att minska problemen med sälskador i det yrkesmässiga kustfisket, har sälskadorna fortsatt att öka. Anslaget för bidrag och ersättningar för sälskador har höjts för 2009 med 10 miljoner kronor och är nu sammanlagt 30 miljoner kronor.

Men vi vill att jakt från båt ska tillåtas, precis som det är i alla andra länder, tillägger Hans von Essen. I Sverige föreslår man att tillåta jakt från båt endast i undantagsfall och då med hårda restriktioner. Jägareförbundet vill också att Sverige överväger att införa samma provtagningssystem av fällda sälar som tillämpas i Norge, där provtagningen är frivillig och kombinerad med en skälig ersättning, vilket inte är fallet i Sverige. I samarbete med finska jägarorganisationer, har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för säl och säljakt och kurser har redan startat.
Förhoppningsvis fattar Naturvårdsverket ett beslut om skyddsjakt inom kort.
Tyvärr kanske ett annat mer oroväckande beslut fattas i Europaparlamentet i dagarna, där man försöker förmå parlamentet att rösta för ett handelsförbud med sälprodukter. - Vi jägare tycker det är självklart att man ska se sälen som en resurs och kunna sälja det ekologiska sälköttet, skinnet eller späcket som innehåller nyttiga omega-3 fetter, vilket Europaparlamentet är på väg att förbjuda, säger Hans von Essen och tillägger att EU inte har kompetens att besluta i regionala jaktfrågor.

För mer information kontakta:
Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, 07-330 06 40
Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent, ansvarig kustfrågor, 070-330 06 76
Stefan Nilsson, ledamot av Svenska Jägareförbundets Kustråd, 031 932 512
www.jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.