Skip to main content

Internationell konferens om mårdhund/invasiva rovdjur, 16-18 juni.

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 07:16 CEST

foto:Mårdhundsprojektet

Resultatet av fem års arbete med att hindra mårdhunden från att etablera sig i Sverige,
presenteras av Svenska Jägareförbundets mårdhundsprojekt i en avslutande,  internationell och vetenskaplig konferens om invasiva predatorer, plats Luleå.

Mårdhunden som nu sprider sig snabbt inom Europa är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald och en av de största smittspridarna av framförallt rabies samt parasiter.


 -Främmande arter är idag ett av de absolut största globala naturvårdsproblemen och kan närmast liknas vid en biologisk tsunami, säger P-A Åhlén, projektledare för mårdhundsprojektet.

Resultat från det samnordiska mårdhundsprojektet kommer att presenteras under
konferensen och på måndagskvällen är en serie föreläsningar med flera
projekt som arbetar med liknande problem runt om i världen öppen för
allmänheten.

Läs mer om konferensen på:

http://jagareforbundet.se/vilt/Mardhundsprojektet/invasive-alien-predators-conference-2013/

Fakta mårdhundsprojektet:

Svenska Jägareförbundet är huvudman för det Svenska förvaltningsprojektet av mårdhunden. Projektet är ett samarbete mellan Jägareförbundet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Sedan 2008 arbetar projektet intensivt med att förhindra mårdhundens invandring till landet och utrota arten där den etablerat sig. Resultaten hittills är mycket positiva och flera metoder som projektet utvecklat har redan tagits i bruk i andra länder med samma problematik. Förvaltningsprojektet finansieras av Naturvårdsverket. I nära samarbete med
förvaltningsprojektet av mårdhunden pågår även ett forskningsprojekt, där SLU är huvudman, med syfte att effektivisera och utveckla metoderna i förvaltningsprojektet. Forskningsprojektet finansieras även det av Naturvårdsverket, men även av LIFE + Direktoratet för Naturförvaltning i Norge
som anser det vara mycket viktigt att stoppa mårdhunden innan den når Norge på allvar.

För mer information kontakta:

P-A Åhlén, 070 376 5963

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 180 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument