Skip to main content

Jägare kartlägger rävens dvärgbandmask i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:01 CET

I dagsläget vet ingen hur vanlig rävens dvärgbandmask är i Sverige. Efter det att det första fyndet av denna parasit gjordes i Sverige i förra veckan finns nu ett stort behov av kartläggning av en eventuell spridning. Detta görs bäst genom studier av skjutna rävar och detta innebär att Sveriges jägare kommer spela en mycket viktig roll. Svenska Jägareförbundet ska därför organisera jägarna för att delta i det viktiga arbetet.

I samarbete med SVA och Sveriges länsveterinärer har Svenska Jägareförbundet snabbt byggt upp ett nationellt insamlingsprogram av rävar för att bistå myndigheterna. Fokus kommer att läggas på de sydligaste länen Skåne, Halland, Blekinge och särskilt Västra Götaland där många rävar kommer skickas in för analys.

Svenska Jägareförbundet är en rikstäckande organisation med personal och förtroendevalda personer väl spridda över landet ner på kommunnivå. Det är denna organisation som nu möjliggör en snabb insamling av rävar som skjuts under pågående rävjakt. Jägare i Västra Götaland kommer organiseras för att därigenom få en så bra geografisk täckning som möjligt i området där den första infekterade räven sköts. Sveriges jägare har en lång vana vid att bistå forskning och myndigheter med prover när dessa efterfrågas. Likaså fungerar Sveriges jägare som ett nätverk av observatörer av Sveriges djurliv.

Svenska Jägareförbundet arbetar hårt för att kunna ge den bästa informationen om Sveriges vilt och natur.

Svenska Jägareförbundet har personal som är verksamma i alla län. Du finner kontaktuppgifter till våra kontor på Svenska Jägerförbundets hemsida http://www.jagareforbundet.se/Jagareforbundet/Personal-i-lanen .

För nationell information:

Torsten Mörner, Ordf i Svenska Jägareförbundet och veterinär: 070-567 93 52

Niklas Holmqvist, Forskningskommunikatör, 070- 3300680

Daniel Ligne, Bitr. Riksjaktvårdskonsulent, telefon: 070- 3300673

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument