Skip to main content

Jägareförbundet förväntar sig mer av skyddsjakten!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 14:02 CET

Svenska Jägareförbundet tycker det är ett steg i rätt riktning när regeringen idag beslutade om förändrade skyddsjaktsregler på varg så att besluten kan fattas av länsstyrelserna och  även i förebyggande syfte.

- Nu är det upp till Naturvårdsverket att ge  länsstyrelserna tillräckligt mandat för att hantera de problem som vargen orsakar, säger Torsten Mörner förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet. Vargstammen har ökat kraftigt sedan licensjakten infördes och problemen med angrepp på tamdjur och hårt tryck på älgstammen stiger. Förhållandena i de län med höga koncentrationer av varg har blivit oacceptabla för oss jägare.

Sedan regeringen ändrade sin vargpolitik och stoppade licensjakten så förväntar vi oss att den kommande skyddsjakten blir av sådan omfattning att den motverkar de problem som vargen orsakar. Den kommande skyddsjakten måste hanteras snabbt och generöst av länsstyrelserna, precis som regeringen utlovat och i enlighet med regeringens intentioner om regionalt inflytande.

Enligt EUs art- och habitatdirektiv får skyddsjakt även bedrivas för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Vi konstaterar att även jaktutövningen sedan tidigare av samhället betraktas som ett angeläget allmänt intresse, och ska tas hänsyn till.

- Vi hoppas att de nya skyddsjaktsreglerna är tillräckliga och tillåter den jakt på varg som behövs för att hålla stammen på acceptabel nivå. Älg och rådjur ses mer som potentiell varg- och lodjursmat än som en resurs för landsbygden, jägarkåren och alla de som vill äta nyttigt och gott viltkött, avslutar Torsten Mörner.

www.regeringen.se/sb/d/15436/a/182746

För mer information kontakta:

Torsten Mörner, 070 567 93 52

Gunnar Glöersen, 070 330 06 58

www.jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.