Skip to main content

Jägareförbundet överklagar Förvaltningsrättens beslut

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 11:33 CET

Svenska Jägareförbundet känner en ökande frustration över att vargförvaltningen aldrig fungerar som politikerna beslutat. Trots att riksdagen fattat flera beslut om hur vargförvaltningen ska fungera, samt att myndigheterna fattat beslut om jakt verkar det omöjligt att få systemet att fungera i praktiken.

– Än en gång blir det domstolar som ska avgöra hur viltförvaltningen i landet ska fungera. Och rätten stoppar jakten precis innan den ska genomföras. Så här kan vi inte ha det, säger Torbjörn Lövbom.

Svenska Jägareförbundet anser att länsstyrelsernas beslut om vargjakt ska genomföras, vilket innebär att 46 vargar ska fällas i några mellansvenska län.

– Vi kommer därför att överklaga Förvaltningsrätten i Karlstads och Faluns beslut till Kammarrätten. Vi tycker inte att Förvaltningsrätternas beslut har beaktat alla aspekter av frågan. Bland annat har man inte tagit hänsyn till att vargstammen har gynnsam bevarandestatus, vilket öppnar för att genomföra vargjakt. Ett inhibitionsbeslut kommer att medföra jakttiden på varg troligen är slut innan rätten har prövat målet i sak, säger Torbjörn Lövbom.

– Vi avvaktar nu och ser hur Förvaltningsrätten i Uppsala kommer besluta angående inhibition, säger Torbjörn Lövbom. 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.