Skip to main content

Jägareförbundet samtalar om vargjakt med EU-kommissionen.

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 08:35 CEST

foto:Magnus Nyman

På onsdag kommer EU-kommissionen till Sverige för att följa upp vinterns vargjakt. De träffar företrädare för regeringen och intresseorganisationer, däribland Svenska Jägareförbundet för att diskutera den svenska vargförvaltningen.

- Det är bra att EU-kommissionen kommer hit och får träffa jägarna och utreda de frågor man fått om den svenska vargjakten, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.  Regeringen har redan lämnat skriftligt svar till EU-kommissionens frågor om den svenska vargförvaltningen och säger bland annat att den stämmer överens med Sveriges EU-rättsliga åtaganden enligt art- och habitatdirektivet.

Enligt Naturvårdsverket, som också följt upp vargjakten, har jakten genomförts bra och var välorganiserad.

Dessutom konstaterar CEFO (Centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs Universitet) att vargjakten bidragit till att öka acceptansen för varg – vilket varit det huvudsakliga syftet med jakten  då en ökad acceptans är en viktig faktor för möjligheten att upppnå och långsiktigt bibehålla en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.

Vinterns vargjakt var livligt diskuterad i media men tyvärr inte alltid utifrån fakta och kunskap. Inför jakten kommande vinter hoppas Svenska Jägareförbundet på en mer nyanserad bild om förvaltningen och hur vi ska lösa vargens dåliga genetiska situation.

- Vi uppskattar att EU-kommissionen vill diskutera och lära sig mer av den svenska förvaltningen av stora rovdjur med oss på plats, säger Hans von Essen.

För mer information kontakta:

Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 40

Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.