Skip to main content

Jägarna gör stor insats för att fler rävar testas för dvärgbandmask.

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:30 CET

Foto: Daniel Sanchez

Håkan Eklund från Kungshamn i Bohuslän, har lastat sin släpvagn med nära 200 rävar -  det är vad hans släpkärra tål – från Strömstad till Hallandsgränsen och till Mariestad i öster.  Han räknar med att vara framme hos SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala idag torsdag lunch och leverera rävarna för provtagning. Under elva dagar har han åkt 300 mil runt hos över hundra jägare och samlat in rävarna så att vi kan få en snabb överblick om fler rävar bär på den farliga parasiten dvärgbandmask.

Håkan Eklund: Jag är imponerad över jägarkårens intensiva jobb. Man hoppas att vi jägare ska bil sedda som de naturvänner och viltvårdare vi är. Vi känner inte igen oss i den bild som ibland givits jägarkåren under senaste tiden. Och trots att Naturvårdsverket alldeles för låga tilldelning i årets lodjursjakt ställer vi upp. För vi  jägare är oroliga om vi och alla andra ska våga plocka bär i sommar. Vi värnar om och vill ta vara på naturens resurser, både de vilda djuren, bär och svampar. Det vore tacksamt om alla uppskattar våra insatser lite mer, säger Håkan Eklund.

Det har nu gått över en vecka sedan man upptäckte den farliga parasiten dvärgbandmask i en skjuten räv från Uddevallatrakten.  Eftersom parasiten är farlig och kan ge leverskador hos människor och djur vill SVA se om parasiten spridit sig.

Svenska Jägareförbundets medlemmar och anställda har bistått SVA med att samla in rävar från framför allt Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

Förbundet har cirka 200 000 medlemmar över hela landet, organisrade i  över 300 jaktvårdskretsar. Därtill finns kontor mer jaktvårdskonsulenter på 16 platser runtom i landet. Med denna organisation hade man på mindre än 24 timmar  organiserat så att 10 rävar per kommun och i resten av landet, minst 4 rävar  per kommun samlades in.

Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonsulent är stolt över det effektiva arbetet:  ”Samma organisation använder vi när vi samlar björn- och vargspillning till forskningen. Vi övervakar också hela vår kust med kustnätverket som slår larm vid sjukdomar eller andra förändringar. Förrförra helgen var tusentals jägare ute och inventerade rovdjursspår i ett rutnät över hela landet, gratis.”  En annan viktig samhällsfunktion som jägarkåren organiserar är eftersök på trafikskadat vilt. Och det finns en mycket uppskattad insats som görs denna kalla och snöiga vinter; att jägarna lägger ner 265 (skattade) miljoner på att köpa viltfoder och utfordrar det vilda med, tillägger Daniel Ligné.

Läs mer om dvärgbandmasken på www.jagareforbundet.se

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 73

Niklas Holmqvist, forskningskommunikatör, 070-330 06 80

Håkan Eklund, rävtransportör, 0705 – 101 559

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.