Skip to main content

Många frågor återstår att lösa

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2013 16:55 CEST

Svenska Jägareförbundet anser att det första delbetänkandet från Håkan Larssons jaktlagsutredning innehåller många bra delar, men att det också finns saker som återstår att lösa.


Svenska Jägareförbundet tycker att det är bra att den myndighet som ska hantera jaktfrågorna i framtiden också får ett uppdrag att främja jakten.

– Många populationer, bland annat vildsvin och gäss, ökar i antal. Vi har idag större problem med att skapa balans än att bevara. Det behövs en aktiv regional förvaltning med fler jägare som jagar mer. Därför är det logiskt att den myndighet som ska reglera jakten också får ett ansvar för säkerställa jaktens framtid, säger Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet.

Förbundet är också positivt till att det föreslås en nystart, oavsett vilken myndighet som får uppdraget att skapa en klok och bra viltförvaltning.

– Arbetssätt och samverkansformer måste ses över i och med att vi får en ny jaktlag. En bra viltförvaltning, som bland annat tar hänsyn till att all förvaltning ska ske regionalt, kräver en nystart – och det är bra.

Svenska Jägareförbundet är dock inte nöjd med ordningen på Jaktlagsutredningen.

– Först borde utredningen se över lagen och hur den regionala förvaltningen ska fungera. Då finns det möjligheter att fastställa vilka krav som kan komma att ställas på ansvarig myndighet. Först därefter kan man göra en bra bedömning om vilken myndighet som har de bästa förutsättningarna att hantera frågorna. Nu görs utredningen i omvänd ordning, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

– Vi är mycket kritiska till att utredaren vill lösa del av finansieringen av den nya myndigheten med att ta pengar från Viltvårdsfonden. Vi anser precis som utredaren att det behöver tillföras medel – en nystart kräver det. Att finansiera en myndighet med pengar från jägarna är en synnerligen anmärkningsvärd lösning. Viltet och dess förvaltning är ett samhällsintresse och bör, precis som alla andra förvaltningar, grundfinansieras av samhället via statsbudgeten, säger Daniel Ligné.

Förbundet ska nu läsa igenom utredningen, och diskutera denna med förtroendevalda internt, för att forma åsikter om såväl detaljer som helhet.

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 73

Bo Sköld, generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet, 072-541 59 64


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.