Skip to main content

Naturvårdsverket bör förbereda flyttning av varg!

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:15 CEST

Flyttning av vargar kan bli nödvändigt för att nå målet med en liten, men frisk vargstam, säger sex eniga förbund; Samernas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet, som idag enats om en gemensam skrivelse till Miljödepartementet.

Målet för svensk vargförvaltning är vargstammens långsiktiga överlevnad (gynnsam bevarandestatus) men på lägsta möjliga nivå, så att konflikterna minimeras, står det i skrivelsen. Förbunden skriver vidare, att naturlig invandring är att föredra men föreslår att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att förbereda flyttning av varg inom landet om den naturliga invandringen visar sig otillräcklig. Syftet är att underlätta aktiv vargförvaltning i förhållande till våra internationella åtaganden.
Nyligen redovisade Naturvårdsverket ett uppdrag till regeringen, om hur den genetiska situationen kan lösas för den skandinaviska vargstammen och hur en förvaltningsjakt kan organiseras. Samtliga berörda forskningsgrupper anger att tillförsel av nya gener är betydligt viktigare för vargstammens välbefinnande än ett stort antal vargar. Hundra vargar räcker för långsiktig överlevnad om ett tillräckligt stort antal vargar kontinuerligt kan immigrera till den skandinaviska stammen.
Förbunden inser att flyttning av varg är kontroversiellt, men att något måste göras. Beslutsfattare måste agera och visa respekt för renskötares, jägares, lantbrukares med fleras intressen. Rovdjurspolitiken har hittills inte lyckats överbrygga klyftan mellan beslutsfattarna och de människor som lever med rovdjuren i sin vardag och förtroendet för de ansvariga minskar. Förbunden kräver därför att man genast börjar reglera vargstammen med förvaltningsjakt och därmed visar på samhällets vilja att hålla stammen på en nivå som kan accepteras.
Skrivelsen till miljödepartementet bifogas.

För mer information kontakta:
Börje Waldebring, Lantbrukarnas Riksförbund, tel. 070-6647655
Erik Du Rietz, Svenska Jordägareförbundet, tel. 0586-730032
Torsten Mörner, Svenska Jägareförbundet, tel. 070-5679352
Ulf Kallin, Jägarnas Riksförbund, tel. 08-55020056
Per-Gustav Idivuoma, Samernas Riksförbund, tel. 070-6518176
Kjell Bräster, Svenska Kennelklubben, tel. 070 512 49 29