Skip to main content

Nu formas framtidens vildsvinsförvaltning

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 07:07 CET

Under två dagar (11–12 februari) formas framtidens vildsvinsförvaltning i södra Sverige. Svenska Jägareförbundet har bjudit in alla berörda myndigheter och organisationer för att skapa ett gemensamt arbetssätt.

I småländska Vrigstad samlas myndigheter och olika organisationer för att diskutera och hitta ett arbetssätt kring vildsvinsförvaltningen.

– Under förra jaktsäsongen sköt jägarna 97 000 vildsvin. Det är nästan en fördubbling mot året innan. I år pekar en preliminär sammanställning att avskjutningen landar runt 70 000 djur, säger
riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Utan denna omfattande insats hade situationen sett helt annorlunda ut, med mer skador på jordbruksgrödor.

– Alla siffror vi kan titta på pekar på att vi tillfälligt lyckats bromsa tillväxten av vildsvinsstammen. Det är viltolyckor, trikinprov, hur mycket kött viltslakterier köper in. Nu har vi tid att diskutera hur vi ska samarbete för att långsiktigt klara av vildsvinsutmaningen, säger Daniel Ligné.

– Vildsvinsstammen sprider sig över södra Sverige och fronten flyttar sig nordväst med cirka fem kilometer per år. Det finns fortfarande många områden där djuren ännu inte etablerat sig. Stammen
kommer fortsätta öka under många år framöver och bra jaktmetoder i samarbete mellan lantbrukare och jägare är en förutsättning för att kunna begränsa skadorna och få en effektiv förvaltning, säger Thomas Ohlsson jaktvårdskonsulent.

Vildsvinsseminariet i Vrigstad är startpunkten på arbetet med att få igång ett varaktigt samarbete mellan jägare, myndigheter och lantbrukare.

Journalister är välkomna att närvara vid seminariet.

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundets, 070-330 06 73

Thomas Ohlsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundets, 044-12 93 41

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument