Skip to main content

Ny intressant kunskap om vår svenska björnstam.

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 06:26 CEST

På torsdag kommer en ny avhandling som ger oss stor kunskap om hur svenska björnarna ökat i antal, brett ut sig och hur de lever.

Inget annat land kan nog stoltsera med lika mycket fakta om sin björnstam som Sverige och det är mycket tack vare jägarnas observationer och med hjälp av modern DNA-teknik. Den svenska jägarkåren ägnar mycket tid åt att rapportera observationer och avskjutningsstatistik för olika viltarter vilket ger oss alla en unik kunskap om viltarternas förekomst och utbredning.

I sin avhandling konstaterar Jonas Kindberg att björnar bor helst med minst en mil till tätare bebyggelse och är mer aktiva nattetid samt i gryning och skymning. Under dagen vilar de helst. Sedan björnjakten inleddes 1943 har björnstammen fortsatt att öka och breda ut sig. Idag har vi cirka 3300 björnar och antalet ökar med 4,5 procent per år. Årets björnjakt på 288 björnar avslutas den 15 oktober.

I avhandlingen framkommer att jägarnas rapporter av björnar som ses under älgjakten är ett bra och kostnadseffektivt sätt att beräkna antalet björnar. Jonas har i sin avhandling visat att jägarnas observationer stämmer väl överrens med metoder som bygger på DNA från insamlad björnspillning. DNA är dyrt att analysera även om jägarna också här hjälper till och står för merparten av insamlade prov. Kombinationen av observationer som görs varje år och spillningsinventeringar som sker mer sällan ger en bra bild av björnstammen. I avhandlingen framgår också att man måste ta hänsyn till människorna där björnarna finns för att undvika konflikter. – En framgångsrik björnförvaltning bygger på bra inventeringsdata och tar hänsyn till olika intressen i samhället säger Jonas Kindberg.

För mer information kontakta:

Jonas Kindberg, 070-373 83 02

Länk till pdf med avhandlingen: http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002339/

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2010/9/sveriges-bjornantal-beraknat-med-hjalp-av-dna-i-spillning/

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument