Skip to main content

Öka den svenska älgstammen med 150 000 djur!

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 10:54 CEST

- Under de senaste åren har älgstammen minskat i både storlek och kvalitet, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet. Älgen är vår viktigaste nationalsymbol och stammen borde kunna öka med 150 000 älgar, anser Torsten Mörner. Nu finns bara hälften kvar av den älgstam som fanns i mitten av 80-talet.

I det nya numret av Svensk Jakt Nyheter, ger sig Torsten Mörner på allvar in i älgdebatten.
- Jag tror älgstammen kan bli så stor att den medger jakt på 140 000 älgar i Sverige inom några år, säger Torsten Mörner.
- Älgen är vårt viktigaste vilt och har ett stort nationellt värde, ekonomiskt, kulturellt och även för turismen, fortsätter Torsten Mörner.
Storskogsbruket som vill minska en redan liten älgstam lär inte hålla med. Jägareförbundets ordförande hoppas dock att älgutredaren Jan Hyttring, som lägger fram sin utredning i slutet av augusti, kommer att förstå älgens stora värde. En större och kvalitativt bättre älgstam gör att fler vill jaga. Antalet jägare har under senare minskat.
- Jag efterlyser ett nationellt mål om hur många älgar vi ska ha, avslutar Torsten Mörner.
Idag finns cirka 200 000 älgar i vinterstam i Sverige. Under förra jaktsäsongen sköts 84 000 älgar. För att kunna jaga 140 000 älgar måste stammen öka till 350 000 djur. En sådan ökning bör kombineras med foderproducerande åtgärder för att undvika stora betesskador på skogen. En ökning av älgstammen är också nödvändig för att också tillgodose de allt större rovdjursstammarna som tar för sig av älgarna.
Läs mer i Svensk Jakt Nyheters augustinummer, www.jagareforbundet.se

För mer information kontakta:
Torsten Mörner, förbundsordförande, 070-567 93 52
Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 070-606 14 48

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.