Skip to main content

Regeringen på rätt väg om rovdjurspolitiken, anser Svenska Jägareförbundet.

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 16:40 CEST

Idag tillkännagavs att paragraf 28 ska permanentas. Det innebär att man får försvara sina hundar och tamdjur mot rovdjursattacker.

- Vårt envisa arbete har gett resultat, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Den självklara rätten att försvara sina hundar och tamdjur har permanentats efter två års försök och med bra resultat. - Detta visar att man kan lita på jägarna, tillägger Torbjörn Lövbom, som också gläds åt att beslutet ger hela jaktlaget rätt att skydda hunden vid rovdjursangrepp och inte bara hundägaren.

Rovdjursstammarna ökar och antalet vargangrepp på hundar och tamdjur likaså. Därför är detta ett efterlängtat och självklart beslut. Tidigare var lagtexten svårtolkad och missnöjet stort.
Sedan försöket med paragraf 28 infördes har endast få djur skjutits och man har inte utnyttjat paragrafen för att dölja illegal jakt på varg, vilket somliga befarade.
En del andra förändringar följer med dagens beslut. Bland annat att lantbrukare ska kunna ge andra personer i uppdrag att skydda sin djur mot rovdjur och att skydda även hägnat vilt mot lodjursangrepp, något som förbundet varit ensamt om att driva.

Jägagareförbundets ordföranden i det mest rovdjursdrabbade länen, Lennart Johannesson i Värmland, Tomas Andersson i Örebro län, Torbjörn Larsson i Västmanlands län, Thomas Björklund i Dalarna, Karl-Evert Hellsén i Gävleborg, Sven-Gunnar Sivertsson i Mitt Norrland, Ingemar Hjalmarsson i Skaraborg, Tore Stening i Norra Älvsborg, Åke Dahlman i Göteborg och Bohuslän samt Ingvar Gabrielsson i Södra Älvsborg tror att medlemmarna i länet med detta beslut kan se att förbundets ihärdiga arbete med att få en bättre rovdjurspolitik lönar sig. Många i landets rovdjurstäta områden känner sig frustrerade av att man inte tar deras oro på allvar och får inget förtroende för dem som hanterar den framtida rovdjursförvaltningen. Dagens beslut är ett steg i rätt riktning för att öka legitimiteten för rovdjurspolitiken. Nu återstår det viktigaste, att se över målen för hur många stora rovdjur vi skall ha i Sverige.

För mer information kontakta:
Torbjörn Lövbom, ordf Jägareförbundet Västerbotten och Rovdjursråd, 070-693 39 67
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 58

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.