Skip to main content

Säl som vardagsmat!

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2008 09:17 CEST

Välkommen till seminarium i Almedalsveckan.
Fredagen 11 juli, kl 11.00 i Tullhuset
Skeppsbron 18, vid kajen/hamnen, Visby

I seminariet deltar bland andra;
Anders Ygeman, ordförande, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (s)
Per Risberg, viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket
Bengt-Anders Johansson, ledamot Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (m)
Tero Härkönen, Naturhistoriska Riksmuseet
Anita Storm, sälexpert
KG Ottosson, yrkesfiskare och ordförande i Kustrådet
Sven Nilsson, fiskare och säljägare från St Annas skärgård
Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet
Vetenskapsjournalisten Lars Krögerström är moderator.

Sälstammen ökar och uppgår idag till mellan 30 000 och 70 000 djur! De finns i Bottenviken, runt södra Sveriges kuster och ända upp till Strömstad på Västkusten.
Det yrkesmässiga garnfisket och husbehovsfisket hotas av sälens härjningar. Endast 170 gråsälar fick skjutas förra jaktsäsongen, men bara hälften fälldes. Förenklad byråkrati runt jakt från båt och en översyn av sälskyddsområden, kan underlätta jakten. Sälen är en resurs, både som nyttigt och näringsrikt viltkött och med skinn som kan bli till vackert hantverk. Det ökande antalet sälar gör att sälen idag, både som mat och upplevelse, kan bli vardagsmat.
- Ligger sälförvaltningen tio år efter sin tid? Den och andra viktiga frågor om sälens framtid ställs till seminariets deltagare. I år är det 20 år sedan diskussionerna om den hotade säldöden dominerade Almedalsdebatten.

Efter seminariet serveras en lätt lunch med säl.
För mer information; christina.nilson-dag@jagareforbundet.se informationschef Svenska Jägarförbundet eller 070-7388306.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.