Skip to main content

Sex av tio älgjägare vill ha större älgstam

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 11:10 CEST

Bild: Magnus Nyman

På måndag den 6 september startar älgjakten i norra Sverige. Motsvarande datum för den södra delen av landet är den 11 oktober. Men frågan om hur stora älgstammar vi skall ha är inte enkel, vilket preliminära resultat från en ny enkätundersökning av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och SkogForsk visar.

Enbart tre procent av jägarna tycker älgstammen bör minska medan 61 procent tycker att den bör vara större. När det gäller jägare som även äger skogsmark (40 procent) så är förhållandena liknande, många fler (47 procent) tycker att älgstammen bör öka, medan relativt få (12 procent) tycker att den bör minska.

Undersökningen visar också att det starkaste stödet för en ökad älgstam finns bland de jägare som är bosatta i någon av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Där vill 72 procent av jägarna att älgstammen skall öka.

Älgjakten är en folkrörelse som engagerar cirka 250 000 jägare. I fjol fälldes cirka 88 000 älgar i hela landet och i år förväntas avskjutningen öka.

- Framför allt i de södra delarna av landet ser vi att älgstammen ökar, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Det ger i många fall utrymme för en större avskjutning. Hur stor älgstammen skall vara måste bestämmas utifrån lokala förhållanden, inte minst tillgången till foder, tillägger han.

- Det finns nog nästan lika många uppfattningar om hur många älgar vi bör ha som det finns jägare och markägare i landet, tillägger Göran. Jägareförbundets uppgift är att jobba för lösningar som så många som möjligt är nöjda med.

Undersökningen beräknas vara klar och presenteras under vintern.

För mer information kontakta:

Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 070-606 14 48

Göte Grubb, älgansvarig SO Norr, 070-330 06 45

Per Zakariasson, älgansvarig SO Mitt, 070-339 91 43

Erik-Ludvig Berggren, älgansvarig, SO Syd,  070-330 06 63

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.