Skip to main content

Skjut en älg till svampen!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 08:50 CEST

 Illustration och text: Henrik Ekman

 På måndag startar älgjakten i halva Sverige. (I norra Sverige började den för en månad sedan). För många av landets cirka 300 000 jägare är detta den viktigaste händelsen på året, när vi samlas i skogen för att jaga det mest attraktiva jaktbytet.

För jägaren och naturmänniskan är det lika naturligt som att skörda i svampskogen. I år är dessutom ett riktigt svampår – och svamp passar utmärkt till det ekologiska och näringsrika älgköttet

- Älgstammen ökar i stora delar av landet, så i år stiger förmodligen antalet fällda älgar från 88 000 till cirka 95 000, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Älgfakta:

  • Den svenska älgjakten är unik och värderad till 1,5 miljarder,
  • Antalet kvinnliga jägare ökar – i Sverige jagar 14 600 kvinnor, 5,5% av jägarkåren.
  • Älgjakten ger cirka 11 000 ton nyttigt kött varje år och är bland det mest klimatsmarta man kan äta
  • Den svenske jägaren jagar älg i genomsnitt 9 dagar per år – totalt 2,5 miljoner dagar.
  • En älgtjur kan vara upp till 2 meter hög och väga 500 kg
  • Älgen hör bra, ser illa, (därför ser den ej våra oranga  hattband, den ser allt i sv/v)
  • Jaktvärdet på en skjuten älg är 16000 kronor.
  • Älgen är det djur som bäst marknadsför Sverige, enligt Sifo-mätning
  • I en ny älgutredning har varit på remiss och Jägareförbundet är i stort sett positiv till förslaget, se www.jagareforbundet.se. En ny älgförvaltning förväntas träda i kraft 2011.
  • För att se älgavskjutningen län för län från förra jaktsäsongen, gå in på:http://www.jagareforbundet.se/Viltet/Viltovervakningen/Algavskjutning/

I år är det dessutom svampår – hoppas många passar på att ge sig ut och plocka svamp, som både är rikt på mineraler, har en kolesterolsänkande effekt och är gratis. Säkrast är att leta i barrskog med inslag av björk och asp. Svamp och älgkött är mat som naturen producerat själv.

För mer information kontakta:

Erik Ludvig Berggren, jaktvårdskonsulent i syd, 070-330 06 63

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent i mellansverige, 070-330 06 21

Göte Grubb, jaktvårdskonsulent i norr, 070-330 06 45

Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 070-606 14 48

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument