Skip to main content

Svenska Jägareförbundet försiktigt positiv till Vargkommitténs slutbetänkande

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 11:33 CEST

Vargkommitténs ordförande Peter Egardt har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Svenska Jägareförbundet är försiktigt positiv till förslagen.


Svenska Jägareförbundet är främst positiv till att det i olika former blir enklare att jaga varg.

– För att få till en fungerande vargförvaltningen, krävs det att den är aktiv. Och då krävs jakt. Det är viktigt ur flera synvinklar men framför allt för att skapa acceptans hos de som påverkas av djuren.

– Vi hade sett fram emot en socio-ekonomisk beräkning över vilka kostnader som vargen ger samhället i stort. Här når utredningen inte riktigt fram och det är olyckligt, eftersom det var en central del i betänkandet, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

– Det är därför viktigt att Egardts förslag om en fortsatt ekonomisk utredning kommer med i regeringens rovdjursproposition.

Svenska Jägareförbundets åsikter baserar sig på en rovdjurspolicy och en handlingsplan för varg.

– Det allra viktigaste för Svenska Jägareförbundet är att vi får igång en aktiv förvaltning av vargarna. Inte att frågor dras i långbänk hos myndigheter eller i EU. Genom en attitydstudie från Umeå Universitet ser vi att 62 procent av landets befolkning vill ha vargjakt. Det är dags att ta rätt beslut så jakten kommer igång, säger Torbjörn Lövbom.

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 180 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.