Skip to main content

Svenska Jägareförbundet: Inga nya fakta i blyutredningen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:08 CET

Idag har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen lagt fram sitt utredningsförslag om blyammunition. Svenska Jägareförbundet delar dock inte utredningens förslag om den överdrivna försiktighetsprincipen. ”Vi jägare vill kunna skjuta med etiskt försvarbar ammunition och vi vill ha fler - inte färre – möjligheter att träna jaktskytte” säger riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen. ”Bly är etiskt försvarbart och inte skadligt för miljön i de små mängder som nu är fallet” tillägger han.

Svenska Jägareförbundet kommenterar utredningens förslag så här:
- Vi delar inte utredningens förslag om krav på miljökulfång vid skjutbanor. Med förslaget har de många små skjutbanorna inte ekonomisk möjlighet att vara kvar och det skulle minska jägarnas möjligheter till träningsskytte drastiskt. Det försvårar också det uppdrag som Jägareförbundet fick i våras, att verka för minskade skadeskjutningar och ökad jaktsäkerhet.

- Jägareförbundet stöder förslaget om att fortsatt förbud för blyhagel vid jakt på våtmark och vid lerduveskytte ska gälla. Svenska Jägareförbundet tog redan 1997 initiativet till blyförbud vid jakt på våtmarker. Genom nuvarande blyhagelförbud har blyanvändningen vid jakt och skytte minskat med närmare 80 procent.

- Utredarnas förslag om att upphäva beslutet om förbud för bly i kulammunition är självklart. Inget annat är etiskt försvarbart.

Jägareförbundet hävdar – i likhet med många experter – att det saknas milöjskäl för ett utökat blyförbud. Några fullgoda alternativ till blyammunition som är etiskt försvarbara, finns inte.
Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta att driva sin uppfattning i den remissomgång som väntas.

Se även www.jagareforbundet.se


För mer information, kontakta:
Riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen, 0155-24 62 06, 070-330 06 40


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.