Skip to main content

Svenska Jägareförbundet kommer att delta i förankring av vargflytt.

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 11:07 CET

 

Svenska Jägareförbundet har tillsammans med fem andra organisationer sagt ja till vargflytt inom landet för att lösa den genetiska situationen . Vårt krav var dock att regering och riksdag först tillät licensjakt på varg och att stammen frystes. Riksdagens beslut innebar just det. Svenska Jägareförbundet kommer därför att delta i förberedelse och förankringsarbetet för vargflytt.

Förutom kraven om frysning av stammen och vargjakt, föreslog vi även att frågan om flyttning av varg först skulle utredas grundligt och att ett omfattande förankringsarbete skulle föregå flytten, under fem år. Därför mottar vi miljöminister Carlgrens besked igår, att förankringsarbetet måste få ta tid, med tillfredsställelse. Fortfarande tror vi att den bästa lösningen är att avvakta den ökande naturliga invandringen. Vi inser dock att den kan komma att visa sig otillräcklig och står då vi fast vid vår tidigare bedömning att vargflytt inom landet bör genomföras.

Vi ställer oss fortfarande mycket tveksamma till att importera vargar utifrån. En sådan import skulle kräva en mycket längre förankringsprocess och vi anser vidare att det är oetiskt att hålla vildfångade vargar i fångenskap (karantän) i flera månader. Dessutom skulle en sådan operation komma att bli mycket dyr. Allt tyder på att den naturliga invandringen, eventuellt kopplad till flyttning inom landet är tillräckligt för att lösa inavelsproblemen i vargstammen.

Det är viktigt att vi bevakar våra intressen genom att aktivt delta i arbetet.  Vi kommer till exempel att föreslå kompensationsåtgärder, minst kontroversiella utsläppsplatser och diskutera fredningstider för flyttade vargar med mera. – Våra medlemmar som skall leva med de negativa sidorna av vargförekomsten, måste ges ett avgörande inflytande även i den här processen. Det får medlemmarna endast om vi aktivt deltar, säger Torsten Mörner, ordförande Svenska Jägareförbundet.

– Vi är fullt medvetna om att vargjaktens framtid kan komma att påverkas av vargstammens genetiska situation. För våra medlemmar är det absolut viktigast att vargarna inte tillåts bli fler och att koncentrationen av varg till några få län minskar, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

För mer information kontakta;

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, 070 693 3967

Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet  070 567 93 52

www.jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument