Skip to main content

Svenska Jägareförbundet och fjälljakten

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:40 CET

Sedan flera år är fjälljaktsfrågan en av de mest prioriterade frågor som Jägareförbundet aktivt driver. Svenska Jägareförbundet gläds åt framgången att Sören Ekströms utredning om fjälljakten blir avfärdad.

Men ingen glädje varar för evigt. Under den senaste tiden har det åter igen blivit turbulent runt den svenska småviltjakten i fjällområdet på grund av en skrivelse från EU kommissionen till den svenska regeringen.

Hanteringen av frågan på regeringskansliet har varit och är, utdragen, och regeringen har inte lämnat några besked över hur den har tänkt ställa sig i frågan. Detta har skapat en stor oro bland Sveriges jägare. Svenska Jägareförbundets inställning i denna fråga är dock oförändrad:

Grundläggande i upplåtelseverksamheten ska vara att jakten i första hand ska tillgodose svenska jägares behov, samt att när behov av begränsningar/restriktioner föreligger ska dessa i första hand påverka utländska jägares jakt.

Jägare bosatta i Sverige
För jägare bosatta i Sverige ska tre olika typer av jaktupplåtelser stå till buds:
1. Länskort för jägare folkbokförda inom aktuellt län.
2. Kommunkort för jägare folkbokförda inom fjällkommun.
3. Dygnskort för jägare folkbokförda i Sverige.

Jägare bosatta utanför Sverige
För den utländske jägaren finns två alternativa former för att lösa jaktupplåtelse:
1. Jaktgäst/medföljande. Jägare folkbokförda i Sverige har rätt att vid varje jakttillfälle lösa gästkort för en utländsk jägare. Jakten ska utövas tillsammans.
2. Guidad jakt. Utländska jägare kan bedriva jakt under ledning av jaktarrangör godkänd av länsstyrelsen.

Enligt Jägareförbundet är det därför av största vikt att Rennäringsförordningens § 3 inte ändras. Detta innebär att den även framgent ska ange att småviltjakt på statens marker i det svenska fjällområdet ska upplåtas till den som är fast bosatt i Sverige.

Svenska Jägareförbundet arbetar på olika sätt för att få regeringens gehör och förståelse för hur frågan måste hanteras och vilket beslut regeringen måste fatta. Bland annat har jordbruksministern uppvaktats och skrivelse med Jägareförbundets krav har insänts till regeringen. Jägareförbundet kräver där, bland annat, att en konsekvensutredning tillsätts som ska utreda jaktliga, miljömässiga, jaktetiska med flera aspekter.
Svenska Jägareförbundet anser det vara en förutsättning för en uthållig och välfungerande viltförvaltning i det svenska fjällområdet att länsstyrelserna, som tidigare, har möjlighet att begränsa jakten för olika kategorier jägare. Att jägare bosatta i Sverige i detta sammanhang ska kunna särbehandlas har såväl regionalpolitiska, jaktetiska som sociala skäl.

Ovanstående ställningstagande är fastlagt av Svenska Jägareförbundets Förbundsstyrelse och styr hela Jägareförbundets arbete i denna fråga.Owe Wiktorin, Förbundsordförande
Håkan Weberyd,Generalsekreterare