Skip to main content

Svenska jägares rätt till fjälljakt hotas!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:56 CET

Fjälljaktreformen är i fara. EU-kommissionen har frågat regeringen om jakten på statens mark i fjällen är diskriminerande. Det oroar Jägareförbundet att regeringen inte svarat att regelverket inte är diskriminerande. Regeringens bristande ställningstagande hotar fjälljaktreformen, som riksdagen beslutade om 1992, samt en god viltvård, medborgarnas rekreationsmöjligheter, landets regionalpolitik och en klok naturresursförvaltning.
Med Fjälljaktreformen skall svenskar erbjudas möjlighet att jaga på statens mark i fjällen, medan utländska jägare kan erbjudas möjlighet.
Regeringen uppmanas nu av Jägareförbundet att omedelbart utreda vilka konsekvenser en ändring av fjälljaktreformen skulle innebära för miljön, rennäring och andra näringar, innan några drastiska beslut fattas.

Jägareförbundet erfar att länsstyrelsernas rennäringsdelegationer på måndag den 26 februari avser att ändra reglerna som skall gälla för småviltjakten på statens mark i fjällen. Detta oaktat att regeringen inte ändrat rennäringsförordningen och att Jordbruksverket inte ändrat i sina föreskrifter. Jägareförbundet är mycket oroligt ifall länsstyrelserna kommer att släppa småviltjakten helt fri för Europas alla 7 miljoner jägare, utan begränsning. Svenska Jägareförbundet har därför skrivit och uppmanat, både regeringen och länsstyrelsernas rennäringsdelegationer, att inte ta några beslut som innebär ändring av Fjälljaktreformen utan att först genomfört en konsekvensutredning.

Bakgrunden är att EU-kommissionen bett svenska myndigheter att föreslå eventuella ändringar i regelverket så att EG-rättens diskrimineringsförbud och reglerna om fri rörlighet för tjänster följs. Jägareförbundet kräver att en utredning först måste visa vilka konsekvenser en sådan ändring skulle få, både regionalpolitiskt, jaktetiskt, miljömässigt och med hänsyn till rennäring samt om jakten omfattas av EG-rätten. Utredningen bör också belysa konsekvenserna för viltvården och naturresursförvaltningen. I avvaktan på denna utredning måste jordbruksminister Eskil Erlandsson hålla fast vid gällande regelverk för småviltjakten, det vill säga följa Fjälljaktreformen.

Jägareförbundet anser att i första hand skall jägare bosatta i Sverige ha tillgång till småviltjakten på statens mark i fjällen och i andra hand utländska jägare. Annars kommer jakttrycket att bli för stort för viltet. Risken är också stor att utländska jägare med ekonomiska resurser tar över småviltjakten. Redan nu står norrmän och italienare för 75% av jaktkorten på sina håll i Norrbotten.
Se även ”Frågor och svar om fjälljakten” på www.jagareforbundet.seFör mer information, kontakta:
Owe Wiktorin, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet, 070-565 10 00
Per-Gunnar Sundström, ordförande Jägareförbundet Norrbotten, 070- 586 25 53
Åke Sandström, ordförande Jägareförbundet Västerbotten, 0770-343 96 15
Sven-Gunnar Sivertsson, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland, 070-583 51 48
Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent 070-330 06 76