Skip to main content

Torsten Mörner ny ordförande i Svenska Jägareförbundet efter Owe Wiktorin

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2007 09:06 CEST

– Jag är stolt och hedrad att bli jaktledare för Sveriges största jaktlag, sa Torsten Mörner, vars ”jaktlag” har cirka 200 000 medlemmar, när han i helgen valdes till ny ordförande för en av Sveriges äldsta och största folkrörelser, Svenska Jägareförbundet.

Torsten Mörner, statsveterinär vid SVA, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, vill bland annat arbeta med att lyfta fram den kompetens inom viltvård och viltförvaltning som finns hos landets jägare. – Vi var nog Sveriges första miljörörelse när vi bildades 1830 och fortfarande är miljö och djurliv viktiga frågor. Jägarna och markägarna i Jägareförbundet är de som på många sätt är bäst på att förvalta naturen och de vilda djuren, säger Torsten Mörner som tilläggar att det också inbegriper arter som vi idag inte jagar. – Viltförvaltning sköts bäst lokalt och regionalt på nationell nivå – inte av byråkrater i EU. Det gäller även rovdjuren, säger Torsten Mörner.

Owe Wiktorin utnämndes samtidigt vid förbundets årsstämma till hedersledamot av Svenska Jägareförbundet efter fyra år som ordförande och pekade på förbundets viktigaste framtidsfråga, att få ungdomar intresserade av jakt.
Vid årsstämman i Visby, behandlades även ett stort antal rovdjursmotioner, vilka syftar till att komma tillrätta med den misslyckade rovdjurspolitiken. I ett uttalande som ställs till riksdag och regering, vill Jägareförbundet förse rovdjursutredaren Åke Pettersson med tilläggsdirektiv i hans rovdjursutredning. Tilläggen gäller översyn av gällande mål för rovdjursstammarna, med maximinivåer för samtliga arter, att utreda om dagens mål i sig utgör ett hinder för att uppnå en mer allmänt accepterad rovdjurspolitik och klargöra behovet av en regionalisering av rovdjursförvaltningen.

Ytterligare ett uttalande till riksdag och regering om fjälljakten formulerades där man konstaterar att man inte kommer att ge sig med det olyckliga beslut som regeringen nyligen tog som gav utländska jägare samma tillgång till jakt på statens mark som svenska jägare. I stället uppmanas att hitta en långsiktig och hållbar lösning samt att Jordbruksverket och berörda länsstyrelser i sina regelverk meger rätt för boende i fjällkommun och fjällän att lösa årskort för småviltjakt jaktåret 2007/08.
Se även hemsidan där alla motioner och uttalanden kommer att läggas ut.
www.jagareforbundet.se

För mer information, kontakta:
Informationschef Christina Nilson-Dag, 070-738 83 06
Generalsekreterare Håkan Weberyd, 070-330 06 25
Förbundsordförande Torsten Mörner, 070-567 93 52

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.