Skip to main content

- Vad har hänt med våra skärgårdsfåglar? Vart tar ejdern vägen?

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2011 13:24 CEST

Fågelfaunan i Östersjöns skärgårdar förändras snabbt. Ejdern och flera av våra vanliga skärgårdsfåglar minskar och bakgrunden till detta diskuteras flitigt.

Stiftelsen Sveriges Vildnad anordnar ett seminarium där experter på skärgårdsfåglar ger en övergripande bild över vad som händer med skärgårdens fåglar och särskilt fokus läggs på Östersjöns ejderstam.

Onsdagen den 18 maj 2011, kl 10:30 – 15.00 på Skansen.

Program:

09.30             Registreringen och kaffe

10.30             Hälsningsanförande

                                                                 Torsten Mörner, Svenska Jägareförbundet och Sveriges Vildnad

10.40             Hur går det för våra skärgårdsfåglar?                

                                                                 Martin Green, Lunds Universitet

11.10             Östersjöns häckande kustfåglar – en historisk tillbakablick

Åke Andersson, Svenska Jägareförbundet

11.40          Lunch

13.00          Ejderforskning i den finländska skärgården

Mikael Kilpi, ARONIA Research, Åbo Akademi University, Finland

13.30             Vilken roll spelar sjukdomen fågeldöden?

Lennart Balk, ITM, Stockholms Universitet

14.00             Sammanfattning

Krister Mild, Naturvårdsverket

14.15             Avslutande diskussion  

 

Pris 200 kronor, inklusive lunch och kaffe. Betalas mot faktura. Ange faktureringsadress vid anmälan.

 

Anmäl dig snarast på sverigesvildnad@jagareforbundet.se

Begränsat antal platser.

Seminariet äger rum i Gustavianska salen på Skansen i Stockholm.

 

Välkommen

Stiftelsen Sveriges Vildnad

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse  med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Bifogade filer

PDF-dokument