Skip to main content

Välorganiserade jägare tar hand om viltolyckor.

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:55 CEST

foto:Magnus Nyman

I nästa vecka organiserar Nationella Viltolycksrådet sin Viltolycksvecka för att förebygga viltolyckor. Du som journalist kan följa med en eftersöksjägare när han/hon rycker ut och se hur ett eftersök på trafikskadat vilt går till.

Kontakta länsansvariga eftersöksjägare http://www.viltolycka.se/om-nationella-viltolycksradet/lansansvariga-jagare.aspx  

- Cirka 8000 eftersökspatruller utför en viktig samhällsinsats när de rycker ut, natt som dag, så att inte viltet ska behöva lida i onödan, säger Daniel Ligné som ansvarar för eftersöksverksamheten hos Svenska Jägareförbundet. Förra året utfördes drygt 40 000 eftersök, de flesta under dygnets mörka timmar. Som bilist är man skyldig att märka ut platsen och anmäla olyckan till polisen som kontaktar en jägare.

Sedan årsskiftet finns nya regler som underlättar eftersöken. Till exempel får man följa efter trafikskadat vilt utan att först fått markägarens eller jakträttshavarens tillstånd. Dessutom får numer eftersöksekipagen ersättning för sitt arbete.

Svenska eftersöksjägare är jämförelsevis mycket duktiga på att hitta påkört vilt. Eftersom antal flocklevande vilt ökar, såsom vildsvin, dov- och kronhjort och likaså de stora rovdjuren ställs nya krav på eftersöken. Det är Svenska Jägareföbundet som organiserar och utbildar eftersöksekipagen. Dessutom bedriver Jägareförbundet forskning på nya träningsmetoder för spårhundar och utbildar specialister för såväl björn- som vargspårningen. 

Polisen och Naturvårdsverket reglerar bestämmelserna kring eftersök och samarbetsorganet för viltolyckor är Nationella viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Du som är journalist kan kontakta länsansvarige eftersöksjägare och få följa med ut på ett eftersök och se hur det går till efter en viltolycka:  http://www.viltolycka.se/om-nationella-viltolycksradet/lansansvariga-jagare.aspx

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 73 eller länsansvarig eftersöksjägare:

http://www.viltolycka.se/om-nationella-viltolycksradet/lansansvariga-jagare.aspx

www.viltolycka.se

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument