Skip to main content

Vargjakt på 27 vargar med start 2 januari.

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:21 CET

Idag kom Naturvårdsverkets besked om vinterns vargjakt. Fördelningen är 9 vargar i Dalarnas, 3 i Västra Götalands, 9 i Värmlands, 3 i Örebro och 3 i Gävleborgs län. Jakten startar den 2 januari och kan fortgå som längst 15 februari. Intresset för att jaga varg är stort och redan har över 10 000 jägare registrerat sig hos Naturvårdsverket för att få möjlighet att jaga varg.

 

- Eftersom vargstammen ökar och ligger bra mycket över riksdagens beslut om 210 vargar är det naturligt att jakten sker i de län som hyser huvuddelen av vargstammen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Äntligen får vi ett beslut som visar på en ökad förståelse för dem som bor och lever med varg i sin vardag. Det kommer att minska frustrationen över den hittills förda förvaltningen av varg ute i landsbygden, tillägger Torbjörn Lövbom.

Regeringens rovdjurspolitik har ett starkt stöd, det visade inte minst den undersökning som Sveriges Lantbruksuniversitet presenterade häromdagen.

Hela 85 procent anser att jakt är rätt metod när rovdjur vistas i tätbefolkade områden. och 68 procent tycker jakt är befogat för att minska risken för rovdjursattacker på tamdjur.

Svenska Jägareförbundet har redan genomfört ett flertal informationskvällar om vargjakt för jägare ute i landet. Intresset är stort för att lära känna vargen och hur en vargjakt går till. Spårningsjakt är det bästa sätt att jaga varg på, därför är de senaste dagarnas snöfall välkommet.

- Just nu ser det lovande ut, hoppas bara spårsnön ligger kvar, det underlättar jakten, avslutar Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Jägareförbundet, som själv kommer att jaga varg i Värmland.

 

Frågor och svar om vargjakt, se www.jagareforbundet.se

 

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 3967

Gunnar Glöersen, rovdjursexpert, 070-330 06 58

Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument