Skip to main content

Vi fördömer den illegala jakten!

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:29 CET

Vi sex ordföranden för de län som i vinter fick möjlighet att jaga varg på licens för första gången på 45 år, samt förbundsordföranden, fördömer den illegala jakten på varg. Den illegala jakten är inte bara ett hot mot framtida licensjakt, den riskerar också att minska förståelsen för jakt i allmänhet. Vi uppmanar därför lokalbefolkningen att samarbeta med polisen i utredningsarbetet.

Den senaste månaden, sedan licensjakten avslutades, har två fall av misstänkt illegal jakt på varg uppdagats, först ett fall i Dalarna och nu ett nytt fall i nordligaste Värmland. Att illegal jakt på varg förekommer är i sig inget nytt. Forskarna har tidigare beräknat att så mycket som femton procent av vargstammen kan ha dödats illegalt årligen. De två nya fallen bekräftar tyvärr bilden av en inte obetydlig illegal jakt på varg.

Svenska Jägareförbundet liksom BRÅ och den senaste rovdjursutredningen anser att det enda sättet att komma tillrätta med den illegala jakten vid utformandet av rovdjurspolitiken, är att ta större hänsyn till de människor som har problem av vargförekomsten. Regering och riksdag har antagit en ny rovdjurspolitik som syftar till att hitta en balans mellan vargens och människors behov. Det är därför med stor besvikelse som vi konstaterar att åratal av konstruktivt och seriöst arbete inom ramen för det demokratiska systemet riskerar att äventyras av några få personers illdåd.

Vi uppmanar lokalbefolkningen och jägare att samarbeta med polisen så att de båda fallen kan klaras upp. – Den illegala jakten äventyrar våra egna möjligheter att inom ramen för det nya regionala självbestämmandet få påverka vår egen situation, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

För mer information kontakta:

Torsten Mörner, ordförande Svenska Jägareförbundet              070-567 93 52

Lennart Johannesson, ordförande Jägareförbundet Värmland     070-513 64 55
Karl-Evert Hellsén, ordförande Jägareförbundet Gävleborg         0703-278914
Tomas Björklund, ordförande Jägareförbundet Dalarna              0703-742744
Tomas Andersson, ordförande Jägareförbundet Örebro             070-574 69 34
Tore Stening, ordförande Jägareförbundet Norra Älvsborg         070-689 10 19 

Åke Dahlman, ordförande, Göteborgs och Bohus län                    0768-591572

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument