Skip to main content

Vildsvinsförvaltning i Samverkan

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2010 08:30 CET

foto:Magnus Nyman 

För första gången har ett flertal stora organisationer enats kring en gemensam syn på hur vildsvinsförvaltningen ska skötas i Sverige. Arbetet har resulterat i en skrift som presenteras idag.
– Ledorden i en framgångsrik vildsvinsförvaltning är samverkan och kunskap, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Sedan riksdagen 1988 beslutade att vildsvinen är en del av den svenska faunan har stammen växt explosionsartat, från några hundra djur till idag kanske 150 000 djur i södra och mellersta Sverige. Stammens snabba tillväxt orsakar idag betydande problem för inte minst trafikanter och jordbrukare.

En orsak till att vildsvinsstammen kunnat växa okontrollerat i flera regioner är att det saknats en samsyn kring situationen och dess utmaningar. Idag överlämnar därför LRF, Rikspolisstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund och Sveriges Yrkesjägareförening skriften Vildsvinsförvaltning i Samverkan till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Med publikationen, som bland annat ger ett flertal exempel på hur vildsvinsförvaltningen kan fungera i praktiken, inleds en omfattande utbildningsinsats som främst kommer att drivas inom LRF och Jägareförbundet, men även inom de andra organisationerna.

– I grund och botten handlar det om att alla parter med sina respektive infallsvinklar och intressen måste samverka. Den publikation som de sex organisationerna idag gemensamt presenterar är ett bevis på att det faktiskt går att samarbeta i vildsvinsfrågan, säger Göran Bergqvist.

Publikationen Vildsvin i Samverkan kan laddas ner från de sex organisationernas respektive hemsida.

www.jagareforbundet.se

För mer information, kontakta

Börje Waldebring, LRF, 08-7875392

Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet, 0155-246209

Henrik Treschow, Sveriges Jordägareförbund, 0705-153060

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.