Skip to main content

Viltet kan behöva hjälp att hitta föda under snön.

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 07:02 CET

Glöm inte ge julmat åt det vilda! I stora delar av landet är det kallt och mycket snö vilket försvårar för främst rådjuren att hitta föda. 

 

För många jägare är utfordring till det vilda en viktig del av viltvården. Morötter, höbalar och fällda aspar är välkommet  när det blir svårt för djuren att själva sparka sig ner till föda under snötäcket. Jägaren brukar förse främst rådjur, hjortar och harar med rotfrukter, ensilage eller frukt på särskilda foderplatser. Även om du inte jagar kan du hjälpa det vilda att klara snö och kyla. Har du egen tomt kan du köpa till exempel havrekross eller foderpellets hos närmaste bonde eller hos Lantmännen. Om du vill utfodra på annans mark ska du först kontakta markägaren.

- Det man ska tänka på när man ger viltet mat är att inte lägga maten nära vägar och inte nära hus. Är det mycket snö kan man gynna viltet genom att ploga bort snö från trädor och vall, säger Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig vid Svenska Jägareförbundet.  

 

För skogsharen är snön däremot välkommen. Skogsharen minskar i både antal och utbredning i Sverige, men med sin vita vinterpäls kan den lätt smälta in i vinterlandskapet så den inte blir tagen av räv och rovfågel. Milda vintrar däremot är ett hot mot arten då den vita pälsen inte fungerar som kamouflage.

 

Småfåglar utnyttjar ofta utfodringsplatser för jaktbart vilt, men man kan också passa på att gynna våra stannfåglar med solrosfrö, hampfrö, osaltade jordnötter och talg vilket är populärt för mesar och finkar, medan gulsparven gärna vill ha havre. Man kan med fördel använda fett från klövvilt skjutna under hösten. Ett uppspikat vildsvinsskinn räcker hela vintern för mesarna.

Fler tips på viltvårdsåtgärder vintertid, hittar du på www.jagareforbundet.se/Jagaren/Viltvard-for-ett-rikare-landskap/

 

För mer information kontakta:

Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig, 070-339 93 50

Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument