Skip to main content

Smittorisk vid import av hund - smuggling det största hotet

Nyhet   •   Feb 26, 2010 14:26 CET

En för landet ny parasit, kallad tungmask, nystes nyligen ut av en hund som importerats från Rumänien. Masken är enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, inte livshotande men däremot obehaglig för såväl hundar som människor.  Även om den nya parasiten är relativt harmlös så finns det andra väsentligt allvarligare smittor och Svenska Kennelklubben uppmanar därför alla som tänker importera hundar att använda sunt förnuft , göra extra kontroller samt följa de införselregler som finns. Det är av största vikt att hundägare undviker att föra in nya smittor landet som kan drabba såväl våra hundar som människor.

Störst risk för införsel av smitta sker dock genom organiserad smuggling av hundar, som sällan vaccineras eller avmaskas korrekt. Hundarna kommer ofta från undermåliga miljöer där smittrisken också är större. Utöver att du stödjer en oacceptabel uppfödning och kriminell smuggling innebär ett köp av smuggelhundar att du kan bidra till att sprida farliga smittor till landet. Även den som smugglar in hittehundar på eget bevåg utsätter både sig själv och andra människor och hundar för en smittorisk. En aldrig så söt hund som hittas under semestern kan bära smittor som kan få ödesdigra konsekvenser för många människor.

Tungmasken ses inte som något hot för vare sig hund eller människa av SVA. Däremot kan hundar smittade med rabies eller rävens dvärgbandmask få stora konsekvenser. Smittorna syns inte på hundarna och det är därför av största vikt att de regler som finns för införsel följs.

Den som söker en hund oavsett ras, ålder eller pris kan alltid finna en bland landets alla uppfödare. Om hunden är registrerad hund i Svenska Kennelklubben borgar det för en större köptrygghet både vad det gäller hälsomässiga och konsumenträttsliga aspekter.

Statens veterinärmedicinska anstalt har mycket information och många bra råd på sin webbplats http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Hund/Resande-hund---infektionssjukdomar/Kop-av-hund-fran-Europa/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy