Skip to main content

Samarbete kring vildsvinsförvaltningen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 13:51 CET

För första gången har ett flertal stora organisationer enats kring en gemensam syn på hur vildsvinsförvaltningen ska skötas i Sverige. Arbetet har resulterat i en skrift som presenterades i fredags.
– Ledorden i en framgångsrik vildsvinsförvaltning är kunskap och samverkan, säger Kjell Bräster, Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté.
Sedan riksdagen 1988 beslutade att vildsvinen är en del av den svenska faunan har stammen växt explosionsartat, från några hundra djur till i dag kanske 150 000 djur i södra och mellersta Sverige. Stammens snabba tillväxt orsakar i dag betydande problem för inte minst trafikanter och jordbrukare.
En orsak till att vildsvinsstammen kunnat växa okontrollerat i flera regioner är att det saknats en samsyn kring situationen och dess utmaningar. LRF, Rikspolisstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund och Sveriges Yrkesjägareförening har därför tillsammans arbetat med vildsvinsfrågorna, ett arbete som resulterat i skriften Vildsvinsförvaltning i Samverkan. Den överlämnades i fredags till jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Med publikationen, som bland annat ger flera exempel på hur vildsvinsförvaltningen kan fungera i praktiken, inleds en omfattande utbildningsinsats som främst kommer att drivas inom LRF och Jägareförbundet, men även inom de andra organisationerna.
– I grund och botten handlar det om att alla parter med sina respektive infallsvinklar och intressen måste samverka. Den publikation som de sex organisationerna gemensamt presenterat är ett bevis på att det faktiskt går att samarbeta också i vildsvinsfrågan, säger Kjell Bräster   
Publikationen Vildsvinsförvaltning i Samverkan kan laddas ner från de sex organisationernas respektive webbplats.

För mer information kontakta
Kjell Bräster, Svenska Kennelklubben • 070-512 49 29
Börje Waldebring, LRF • 08-7875392
Torsten Mörner/Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet • 0155-246200
Henrik Treschow, Sveriges Jordägareförbund • 0705-153060

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy