Skip to main content

Sveriges Hundriksdag

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 11:00 CEST

– Kennelfullmäktige 26-28 september 2003 –
I slutet av denna vecka sammanträder Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige,
på Djurönäsets Kursgård, Djurö, Stockholm. Kennelfullmäktige hålls varannat år och samlar 170 delegater från de 70 läns- och specialklubbar som tillsammans utgör Svenska Kennelklubben.

Klubbarna har sammanlagt nära 300 000 medlemmar.
35 motioner har lämnats in till årets Kennelfullmäktige. Liksom tidigare år dominerar utställningsfrågor,
samt avels- och uppfödarfrågor. Bland motionerna kan nämnas:
• Att införa utställningsförbud för kuperade hundar
• Att verka för att championatreglerna i Europa likformas
• Att öka resurserna för utbildning av hundägare och förtroendevalda
• Att Svenska Kennelklubben upptar en dialog med Veterinärförbundet och Djursjukhusen för att pressa priserna och minska prisökningstakten samt att hundägaren enkelt skall kunna jämföra pris och vårdkvalitet mellan olika vårdgivare
• Att aktivt verka för att raketer med knalleffekt förbjuds samt att produktutvecklingen och tillståndsgivningen för försäljning av explosiva ämnen ses över och efterlevs
• Att avelsförbud införs för tikar äldre än 8 år
• Att komplettera Svenska Kennelklubbens grundregler kring bulvanköp

En annan viktig fråga som också kommer att diskuteras genomgående är personvalen till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, vilka kommer ske under lördagen. På lördagskvällen kommer en del utmärkelser att delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för hunden, hundägare och hundägandet.

Till Hedersledamöter i Svenska Kennelklubben har föreslagits Märta Ericson, Stockholm och
Lennart Hindefors, Sparsör.

Hamiltonplaketten, Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse för hunduppfödning, kommer
att utdelas till:
Birgitta Andersson, Älvsjö och Boel Niklasson, Huddinge, kennel Argenta´s; Gudrun Düring, Göteborg, kennel Godlfighters; Mona Karlson, Hyltebruk, kennel Keestorpet´s; Mayvor Lindfors, Västerfärnebo, kennel Memoars.;Thord Markström och Ursula Nielsen, Vikingstad, kennel Motvindens; Ingalill och Kenneth Jonsson, Nordmaling, kennel Passat; Elisabeth Nordstrand och Mats Lindborg, Kungsör, kennel Rasken´s; Birgitta Brunbäck, Jörlanda, kennel Redcoat; Margareta Hawkins, Åsa, kennel Seamist; Leslie-Anne och Lars Bergqvist, Åsa, kennel Ziams.

2003 års Kennelfullmäktige är öppet för journalister och hålls på hotell Djurönäsets Kursgård,
Djurö, tel 08-571 49 000.

Förhandlingarna pågår (med pauser för lunch och kaffe):
* fredag 26/9 (länsklubbarnas sammanträde) kl 13.00 och framåt
* lördag 27/9 (Kennelfullmäktige) kl 10.00-17.00
* söndag 28/9 kl 09.00-16.00

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken kommer att tilldelas följande:
Börje Andersson, Molkom, Gunnar Andersson, Bålsta, Agnes Bergquist, Robertsfors, Göran Bodegård, Stockholm, Björn Bäckström, Hörby, Dan Ericsson, Enköping, Lennart Eriksson,
Haverdal, Lars-Erik Furuskog, Vetlanda, Harald Gustavsson, Delsbo, Staffan Hoflund, Åtvidaberg, Siv Jernhake, Harbo, Christian Johansson, Karlskrona, Ing-Marie Nilsson, Vallberga, Staffan Nordin, Sollentuna, Göthe Olofsson, Uppsala, Pekka Olson, Lindingö, Birgit Redefjord, Mariefred, Gunnel Samuelsson, Linköping, Carina Sandell-Widin, Linköping,
Ulla-Britt Schwang, Lidingö, Hans-Åke Sperne, Ortala, Richard
Sunbring, Hörby, Ewa Swanberg, Dalby, Arne Thorn, Nacka, Margareta Widin, Linköping och Sylvia Wredendal, Lenhovda.

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
PR-ansvarig Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se
www.skk.se

Se även vår hemsida där
tidigare pressmeddelanden
finns. Där finns också bilder
som hör till pressmeddelande
för nedladdning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera