Kyrkomötet tillbaka i november för ett stort beslut i strukturfrågan

Pressmeddelande  •  2012-09-28 16:32 CEST

Kyrkomötet samlar 251 folkvalda ledamöter som väljs i kyrkovalet. Foto: AlexMartin/IKON

Kyrkomötets första session i Uppsala avslutades i dag och kyrkomötet återsamlas till beslutssessionen måndagen den 19 november 2012.  Under den gångna veckan har kyrkomötet ägnat sig åt utskottsarbete – däribland behandlat skrivelsen om kyrkans framtida struktur och organisation.
Organisastionsutskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens skrivelse Strukturfrågor. För Göteborgs kyrkliga samfällighet föreslås en övergångstid på fyra istället för två år.
- Svenska kyrkans församlingar får genom förslaget ökade möjligheter att ägna sig åt sin grundläggande uppgift: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission, säger Torgny Larsson, ordförande i organisationsutskottet.

Utskottsbetänkandena med beslutförslag till kyrkomötet blir offentliga senast fredagen den 5 oktober 2012 och finns att läsa på kyrkomötets webbplats. Kyrkomötets andra session i november pågår i tre dagar till och med onsdagen den 21 november.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, består av 251 ledamöter från hela landet. Kyrkomötet sammanträder under två sessioner varje höst i Uppsala.

Kommentarer (1)

    Om kyrkans struktur förändras, blir gudstjänsterna så att vi gamla kyrkobeökare inte vet eller känner igen ordningen.? På sätt och vis vet jag att en präst jag känner väl vill förändra till något begripligare men biskopen sade ifrån. Berodde det på att hon är kvinna? Jag tror att hon ända var litet olydig.
    Jag känner en annan präst och han skrev till mig att kyrkan är som en fotbollsplan, det är ofta yttrarna som gör jobbet och ofta har bra förslag men har svårt att få fram dem till målet då backar och halvbackar är motsträviga. Jag för min del jobbade på gräsrotsivå och sällan fick jag fram det jag ville därför någon sade, så kan du väl inte göra. Fick vara litet olydig ibland så blev det lättare.

    - Allan Karlsson förutvarande kyrkväktare - 2012-09-29 17:58 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.