Skip to main content

Kyrkornas världsråd avslutade sitt fredsmöte

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 11:50 CET

Kyrkornas världsråd representerar ca 500 miljoner kristna i olika delar av världen. Foto: Johanna Lindén-Montes/WCC

Kyrkornas världsråds tionde generalförsamling, som pågått i Busan i Sydkorea, avslutades idag. Temat Rättvisa och fred har präglat möten och workshops som samlat över 3000 deltagare i tio dagar. Generalförsamlingen har antagit riktlinjerna för de kommande årens arbete. Hållbarhet, barnens och urfolkens rättigheter har uppmärksammats på mötet.

Syftet med generalförsamlingen, som samlas vart sjunde år, är att tydliggöra den kristna kyrkans enhet men också uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter som kyrkorna ser i sina sammanhang. Mötet formulerar också riktlinjer för hur Kyrkornas världsråd ska arbeta konkret med dessa utmaningar framöver samt bekräfta det gemensamma uppdraget att målmedvetet verka för rättvisa och fred för alla människor. Den gemensamma bönen i Busan löd: ”Livets Gud led oss till rättvisa och fred”.

Fred och vattenfrågan
Eftersom mötet hölls i Busan fick frågan om fred och återförening mellan Syd- och Nordkorea särskild uppmärksamhet. Sydkoreas premiärminister Chung Hongwon som besökte generalförsamlingen välkomnade i sitt tal de koreanska kyrkornas arbete för fred, rättvisa och deras sociala engagemang. Också företrädare för de stora världsreligionerna – judar, muslimer, buddister och hinduer - deltog tillsammans med kristna i en vattenceremoni som visade vattnets betydelse i de olika religionerna.
Generalförsamlingen fick också besök av nobelpristagaren Leymah Gbowee

Påverkansarbete viktigt
Kyrkornas världsråds medlemskyrkor har tillsammans ett omfattande påverkans- bistånds- och missionssamarbete. Svenska kyrkan – som är en av Sveriges största internationella aktörer – samarbetar aktivt med KV i dessa frågor.
- Att den delen fungerar väl är centralt för oss, säger han. Vid denna generalförsamling har frågor om hållbarhet, fred, barnens och urfolkens rättigheter slagit igenom väl i riktlinjerna, konstaterar Anders Wejryd.

Kyrkorna närmar sig varandra
Enhet betyder inte enighet inom Kyrkornas världsråd. Enheten ligger i att kyrkorna delar tro och uppdrag. Pluralismen och olikheterna har stor betydelse för en trovärdig enhet.
Ärkebiskop Anders Wejryd som följt Kyrkornas världsråd sedan 1975 välkomnar KV:s numera öppna samtalsklimat.
- Vi har länge drivit att KV ska vara en plats där kyrkor vill lära om och av varandra, inte markera mot varandra, säger han.
- Det handlar inte längre om socialt och politiskt engagemang eller om missionssyn. Det handlar inte heller hur man ska eller inte ska missionera, vilket är ett enormt framsteg jämfört med förr, säger Anders Wejryd.
Synen på kvinnans ställning och familjen är inte en skiljande fråga för medlemskyrkorna heller.
- Den drivs nog mest av den ryska kyrkan och några afrikanska kyrkor, säger Wejryd som fått positiva kommentarer både om Svenska kyrkans blivande kvinnliga ärkebiskop och om samkönade äktenskap. 

Högupplösta bilder finns på photos.oikoumene.org
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/ekumenik

Ny centralkommitté
Generalförsamlingen valde också en ny Centralkommitté. Den samlas en gång per år och består av 150 ledamöter som representerar olika kyrkofamiljer, kön, ålder och världsdelar.
Tre kvinnor från Sverige tar plats i kommittén:

Från Svenska kyrkan Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, Celina Falk, kyrkomötesledamot från Uppsala och från Equmenia-kyrkan, biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin. Anders Wejryd valdes som president för KV:s Europa-region.