Skip to main content

Urfolksexperter i seminarium på lördag

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2014 10:21 CET

Samers och andra urfolks rättigheter står på dagordningen för Svenska kyrkans urfolksseminarium i Uppsala på lördag. Foto: Marcus Engström/IKON.

Som en del av Svenska kyrkans fördjupade arbete med urfolksfrågor, arrangeras ett urfolksseminarium på lördag den 13 december. I panelen medverkar bland andra urfolksföreträdaren Dr Wilton Littlechild, FN-expert i urfolksfrågor och kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor i Kanada.

Urfolksseminariet är ett uttryck för Svenska kyrkans vilja att fördjupa arbetet med urfolksfrågorna. Under seminariet kommer urfolksrättigheter samt försoningens möjligheter och hinder att diskuteras, delvis utifrån erfarenheter från sannings- och försoningsprocessen i Kanada. Särskilt inbjudna till seminariet är bland annat de utländska gästerna vid söndagens biskopsvigning, som kommer att ha samisk prägel, när Eva Nordung Byström vigs till biskop för Härnösands stift.

Dr Wilton Littlechild är tidigare ledamot i FN:s expertmekanism för urfolksfrågor och kommissionär i den kanadensiska Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor. Kommissionen fokuserar bland annat på vad som hänt de tusentals barn som sattes i internatskolor, så kallade ”residential schools” i Kanada, som syftade till att tvångsassimilera urfolksbarnen..

Urfolksseminariet leds av Margareta Grape, senior advisor vid Kyrkokansliet i Uppsala och tidigare chef för Kyrkornas Världsråds FN-kontor i New York.

– Svenska kyrkan har i olika sammanhang lyft frågor som rör samernas rättigheter och vikten av att leva upp till intentionerna i FN:s urfolksdeklaration. Det är angeläget att fortsätta dialogen för att lösa frågor som rör den samiska befolkningen, säger Margareta Grape.

Nästa år publiceras Svenska kyrkans vitbok om kyrkans relation till samerna i historisk tid. Svenska kyrkan driver också urfolksfrågor inom Kyrkornas världsråd och genom kyrkans rapporter till Europarådet och FN.

Samiska rådets ledamöter deltar i seminariet.

Övriga medverkande i panelen på urfolksseminariet:

Biskop Mark MacDonald, den första nationella biskopen för urfolk i den Anglikanska kyrkan i Kanada. Han är den enda biskopen som företräder en grupp människor oavsett deras geografiska stiftstillhörighet.

Tore Johnsen, generalsekreterare för Samiska kyrkorådet i Norska kyrkan, och urfolksrepresentant under Kyrkornas världsråds deltagande i FN:s världskonferens för urfolk i New York 22-23 september 2014. Han har bidragit till skapandet av den samiska psalmboken ”Sálbmagirjii II”

Lars Anders Baer tillhör Luokta-Mávas sameby och är ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen. Tidigare ordförande i Sametinget, och 2004-2010 medlem i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Sagka Stångberg, pensionär, pedagog och samisk aktivist i årtionden både i och utanför Sametinget. Hon har varit rektor vid sameskolan i Tärnaby i mer än 30 år fram till 2011.

Urfolksseminariet är öppet för media. Meddela namn, redaktion och mobiltelefonnummer till pressekreterare Ewa Almqvist, e-post: ewa.almqvist@svenskakyrkan.se, senast fredag 12 december kl 12.