Yterufys3hujrcvqmdu0
Tj4fzexig6wqaxg9xtxf

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under Januari 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 14:20 CET

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 14 personer miste livet genom drunkning under januari 2018, vilket är nio fler än under januari 2017 då 5 personer omkom.

Media no image
Rv4vvvgq1tur0ehjc1ba Tj4fzexig6wqaxg9xtxf

Svenska Livräddningssällskapet och Issäkerhetsrådet kallar till presskonferens

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:00 CET

Svenska Livräddningssällskapet och Issäkerhetsrådet kallar till presskonferens med anledning av den preliminära månadsrapporten över antalet omkomna till följd av drunkning i Januari 2018.

Datum: Tisdag den 6 februari

Tid: 12.00

Plats: Johannesfredsvägen 5 i Bromma

Närvarande: 

Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet

Bengt Olsson, Sportfiskarna

Agenda: 

12.00 Inledning mål och syfte för Svenska Livräddningssällskapet och Issäkerhetsrådet

12.10 Redogörelse för det aktuella läget beträffande drunkningsolyckor generellt och isolyckor specifikt

12.20 Frågor

12.30 Möjlighet till enskild frågestund

Tilltugg: Kaffe med fika

Föranmälan skickas till info@sls.a.se

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

ed anledning av den preliminära månadsrapporten över antalet omkomna till följd av drunkning i Januari 2018, kallar Svenska Livräddningssällskapet och Issäkerhetsrådet till presskonferens Tisdag den 6 februari klockan 12

Läs vidare »
Xof9yko6hcdrle1scoeu
Tj4fzexig6wqaxg9xtxf

Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 09:00 CET

2017 var ett år som inleddes dystert med en rad tragiska olyckor såväl på isen, som i den tidiga vårvärmen i och med Kristi-himmelsfärdshelgen. Månadsrapporterna indikerade att utvecklingen skulle skena iväg och bekräfta tendenserna som de senaste årens antal omkomna till följd av drunkning pekat på.

Media no image

Svenska Livräddningssällskapet får fortsatt stöd från Svenskt Friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 08:00 CET

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. Svenska Livräddningssällskapet får fortsatt stöd i form av organisationsbidrag samt projektbidrag för projekten Issäkerhetsrådet, Youh Camp och Utomhuspedagogik i simskolan. Bidragen ska i första hand användas till öka kunskapen om issäkerhet hos allmänheten, möjliggöra satsning på livräddarverksamhet för ungdomar samt utveckla pedagogiken i sommarsimskolan.

- Bidragen vi får är otroligt viktiga för hela vår verksamhet men framför allt för att de ger oss möjlighet att utveckla befintliga områden och att starta nya. Bidragen stödjer vårt arbete i att minska antalet drunknade och genom kunskap om ett säkrare friluftsliv i, vid, och på vatten når vi många fler barn och ungdomar, som är en särskilt viktig målgrupp för oss, säger Karin Brand, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.

- Anslagshöjningen till 48,7 mnkr ligger kvar i regeringens budget, vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare informationKarin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet 08-120 102 44 karin.brand@sls.a.se
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.sewww.svensktfriluftsliv.se

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. Svenska Livräddningssällskapet får fortsatt stöd i form av organisationsbidrag samt projektbidrag för Issäkerhetsrådet, Youh Camp och Utomhuspedagogik i simskolan. Bidragen ska i första hand användas till öka kunskapen om issäkerhet, livräddarverksamhet för unga och utveckla pedagogiken i sommarsimskolan.

Läs vidare »
Vkmzhzwspftnhureqhex
Tj4fzexig6wqaxg9xtxf

ISSÄKERHETSRÅDET informerar

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 15:22 CET

Isarna har i dagarna börjat lägga sig också i Mellansverige och Mälardalen, först på de små sjöarna och efter några dagar också på de något större. Många är det som längtar ut för att dra den första abborren eller att ta det första skridskoskäret. I och med detta vill Issäkerhetsrådet dela med sig av några viktiga råd till allmänheten i samband med vistelse på is.

Uqb2drq0yxbveo6mj7ze
G3ywhkvwzxxmr5rdi9am

2018 års Simborgarmärke är Regnbågsfärgat

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 14:00 CET

Tillsammans med Svenska Simförbundet har vi Svenska Livräddningssällskapet tagit beslutet att 2018 års Simborgarmärke kommer att vara Regnbågsfärgat. Vi kommer under året att lyfta frågor som berör mänskliga rättigheter.

Media no image
Tj4fzexig6wqaxg9xtxf

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under november 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 08:00 CET

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 0 personer mist livet genom drunkning under november i år jämfört med 2 personer under november 2016. Snittet för november för den senaste 18-års perioden är 5 personer. Totalt har 85 personer omkommit i år genom drunkning. Under samma period förra året omkom totalt 115 personer. Snittet för det senaste 17 åren är 104 omkomna per år.


2017 november 2016
0 fritidsbåt 0
0 is 1
0 bad 0
0 övriga 1
0 totalt 2

Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvison för antalet omkomna till följd av drunkning på grund av okunskap. Vid en tillbakablick så går det inte att finna en nolla i protokollet för november sedan den säkerställda dokumentationen från år 2000 som också sticker ut med 12 stycken vilket är det högsta antalet sedan dess. Att notera siffran noll vid ett enstaka tillfälle är naturligtvis glädjande. Det visar på att flera samverkande faktorer sannolikt har kuggat i varandra och att det viktiga och betydelsefulla arbete som flera organisationer, myndigheter och förenigar bidrar med i strävan att rädda liv klaffar vid gynnsamma omständigheter.

Kedjan som räddar liv vid drunkning bygger på att flera kända faktorer som leder till drunkning identifieras och motverkas. I första hand genom ett gediget och systematsikt förebyggande arbete i kombination med observanta iakttagelser, ofta från allmänheten, med ett tidigt larm till 112 som följd, det ger blåljuspersonal och frivillig organisationer det nödvändiga utrymme som kan göra skillnad på liv eller död.


Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Men kan man som allmänhet inte göra något för att förbättra situationen för den nödställde?

Absolut, om man känner sig trygg att ingripa! Man ska alltid tänka på sin egen säkerhet och därför ska man alltid ropa på hjälp för att påkalla uppmärksamheten från fler personer i närheten. Avgörande faktor för överlevnad vid drunkning är ett snabbt agerande, där den nödställde förses med flythjälpmedel och fria luftvägar. Har personen varit undervattnet och är medvetslös, är det helt avgörande att så snabbt som möjligt ge den nödställd tidiga inblåsningar och hjärt- och lungräddning(HLR).

Novembers nolla är ett bevis för att det är möjligt att ingen ska behöva förolyckas i vatten tillföljd av okunskap och att det är väldigt många som gör stora, viktiga och bra insatser i samband med visstelse i, på och vid vatten. Det är också ett kvitto på att nollvisonen tjänar sitt syfte och att det är högtid för beslutsfattare på riksnivå att anta Nollvisonen som en ledstjärna i en Nationell Strategi för Drunkningsprevention.

”En gång ingen gång, två gånger en vana”. 2016 visade en nolla för december månad. Lyckas vi befästa tendensen för 2017 så kanske vi tillsammans är på väg att bryta trenden och åstadkomma ett historiskt genombrott, en dubbel nolla!

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckan med dödlig utgång under november 2017

Inga inträffade incidenter med dödlig utgång som går att härröra till det kriterier Svenska Livräddningssällskapet har för sammanställningen.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning 0769-41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands - exklusive suicid. 

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 0 personer mist livet genom genom drunkning under november i år jämfört med 2 personer under november 2016. Snittet för november för den senaste 18-års perioden är 5 personer. Totalt har 85 personer omkommit i år genom drunkning. Under samma period förra året omkom totalt 115 personer.

Läs vidare »
Zi4u9sgm1yzejrlib2fu

Svenska Livräddningssällskapet erhåller utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 13:19 CET

För 16:e året i rad arrangerar PwC utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn. Utmärkelsen delas ut på Ideellt Forum som PwC årligen anordnar tillsammans med Swedbank och Ideell Arena. I år fick Svenska Livräddningssällskapet ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Gulcwwlua5kb7hxvtk82

NU LÄGGER SIG ISARNA

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:00 CET

Nu lägger sig isarna på våra små och medelstora sjöar. Många är vi som längtar ut för att dra den första abborren eller att slå det första skridskoskäret. ISSÄKERHETSRÅDET vill uppmärksamma några saker som är viktiga att tänka på.

Media no image

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under oktober 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 13:18 CET

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet genom drunkning visar att 8 personer omkom genom drunkning under oktober i år jämfört med 5 personer under oktober 2016. Totalt har 85 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 113 under samma period förra året.

2017 oktober 2016
2 fritidsbåt 3
0 bad 0
6 övriga 2
8 Totalt 5

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under oktober 2017

1/10 Älv, övrigt

Mora, W-län

En man i 60-årsåldern påträffades avliden i Österdalälven. Allt pekar på att mannen fallit vid den branta strandkanten. Mannen anmäldes saknad i Mora. Polispatrull med hund skickades ut för att söka efter mannen. Efter en stunds sökande påträffades mannens skor vid en strandkant. Räddningstjänsten larmades ut för att söka med båt och dykare i vattnet. Mannen påträffas avliden i vattnet.


1/10 Älv, fordon, övrigt

Sollefteå, Y-län

En fyrhjuling med en båtvagn på släp körde ner och välte i Ångermanälven. En man i 65-årsåldern från Sollefteå kommun, hamnade i vattnet och avled.


2/10 Sjö, fritidsbåt

Kiruna, BD-län

En man i 30-årsåldern är avliden efter en drunkningsolycka i Sávddosjávre i Kiruna kommun.

En annan man som är under 20 år gammal var med i samma båt som den avlidne, men han lyckades simma till land. Det var pappan till en av de utländska turisterna som saknade de två männen som gett sig ut på en fisketur och inte kommit tillbaka. Enligt uppgift från polisen tog båten in vatten innan den kantrade. Båda männen är hemmahörande i Tyskland. Den omkomna turistens anhöriga är nu underrätade. En stor insats drogs igång, räddningstjänsten sjösatte båtar från två olika håll i sjön och en polishelikopter anslöt till platsen. Det var även denna helikopter som först upptäckte båten och kunde styra räddningstjänstens båtar rätt. – Båten var upp- och nedvänd och låg mellan 500 meter och en kilometer från land. Vi hittade också en ryggsäck och sedan en person i vattnet som vi förde till land, enligt räddningstjänsten. Polishelikoptern rapporterade därefter att den siktat en person som stod vid stranden och vinkade. – Vad jag förstår hade mannen tagit sig till land och in i en stuga och lyckats hålla sig varm. Vi förde han till ambulansen för vård.


3/10 Sjö, övrigt

Jönköping, F-län

Mannen hittades i Munksjön i Jönköpings centrum och drogs upp av privatpersoner och fördes till intensiven på Ryhov men var oidentifierad. Polisen har tagit mannens kläder och tillhörigheter i beslag som en del i utredningen av vad som kan ha inträffat och varför han hamnade i vattnet. Strax innan midnatt kom besked om att mannen blivit identifierad. Han är i 40-årsåldern och anmäldes försvunnen av en bekant. Polisen vill fortfarande gärna få in iakttagelser om mannen innan han anträffades i vattnet. Mörkhyad man i ca 40-50-årsåldern, ca 180 cm lång, kraftig kroppsbyggnad och grått hår, tunnhårig upptill på huvudet. Han var iklädd en mörk jacka och blårutig skjorta. Under kvällen på torsdagen vid 19-tiden kom besked från polisen om att mannen avlidit på grund av sina skador.


9/10 Hav, hamn, övrigt

Luleå, BD-län

En man har drunknat efter att ha ramlat i det iskalla vattnet från en kaj i centrala Luleå. Två personer ska förgäves ha försökt rädda honom. Det var en 26-årig man från Luleå som drunknade i Norra hamn på måndagskvällen. Båtar, dykare och helikopter sattes in i sökandet i Luleås Norra hamn. Räddningstjänsten, ambulanser och försvarets räddningshelikopter ryckte ut och ett intensivt sökande inleddes, efter att vittnen hade ringt och larmat från kajen.


11/10 Hav, hamn, övrigt

Öckerö, O-län

Hamnkaptenen på Öckerö larmade under morgonen räddningstjänsten. En man hade hittats död i hamnen – misstanken är att han ramlade i vattnet när han var på väg hem från krogen. Det var en man i 70-årsåldern som var död redan när räddningspersonal kom till platsen. Polisen kallades till platsen och underrättade senare på dagen anhöriga om det som inträffat.


17/10 Älv, övrigt

Värnamo, F-län

Polisen hittade vid lunchtid en död man i Lagan i Värnamo. Det var en hundpatrull som hittade mannen. Sökinsatsen ingick i en utredning gällande en man i 55-årsåldern som har varit försvunnen sedan några veckor tillbaka. Kroppen är inte identifierad, men det finns, enligt polisen, tydliga tecken på att det rör sig om den försvunne mannen. Anhöriga har underrättats. Arbetet med att identifiera mannen fortsätter. Kroppen kommer att obduceras. Det finns ingen misstanke om brott. Rubriceringen är dödsfall genom drunkning.


20/10 Sjö, fritidsbåt

Arvidsjaur, BD-län

Det var strax efter 22.00 som larmet kom om att två personer hade kantrat med sin båt i sjön Lobblet vid Lindås. Den som ringde in larmet hade klängt sig fast vid den kantrade båten. Den personen kunde undsättas av räddningstjänsten. Den andre, en man i 50-årsåldern, fördes medvetslös till land och fick vård på plats av ambulanspersonal innan han fördes till sjukhus. På lördagsmorgonen meddelade Norrbottenspolisen att mannen har avlidit. Anhöriga har underrättats. Mindre än ett dygn senare kom ytterligare ett larm om en drunkning i Arvidsjaurs kommun. En man hade hamnat i vattnet vid sin båt i Sörsjön. Räddningstjänsten var snabbt framme och kunde få upp honom på land.


Ytterligare information, Mikael Olausson 0769-411465

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands - exklusive suicid. 

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet genom drunkning visar att 8 personer omkom genom drunkning under oktober i år jämfört med 5 personer under oktober 2016. Totalt har 85 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 113 under samma period förra året.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • karin.branfyd@sls.amvba.se
  • 0769411464
  • 0812010244

Om Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Adress

  • Svenska Livräddningssällskapet
  • Johannesfredsvägen 5
  • 16869 Bromma
  • Vår hemsida