Skip to main content

Gymnasiedagarna

Evenemang

09
OCT
Svenska Mässan, Göteborg
-
Gymnasiedagarna vänder sig till elever i årskurs 9 (även årskurs 8 är välkomna) som ska välja gymnasieutbildning. Gymnasiedagarna är ett gemensamt forum för Göteborgsregionens 13 kommuner där nästa läsårs gymnasieutbildningar presenteras. Elever, föräldrar och anhöriga har möjlighet att på ett och samma ställe få information och överblick över gymnasieskolor i regionen. Medverkande är Göteborgsregionens gymnasieskolor, kommunala och fristående, naturbruksutbildningar i länet samt skolor med riksintag.