Skip to main content

Maskinjätten Biesse satsar nordiskt på årets Trä & Teknik i Göteborg

Evenemang

23
AUG
Svenska Mässan i Göteborg.
-   -

- Trä & Tekniks utveckling mot en stor och gränsöverskridande nordisk mötesplats öppnar fantastiska möjligheter, säger Per-Axel Noryd, skandinavisk försäljningschef vid Biesse S.p.A. Nu får vi en tillräckligt stor bas för att visa hela bredden av vårt omfattande program.

Trä & Teknik hålls 23-26 augusti på Svenska Mässan i Göteborg.

En heltäckande samnordisk mötesplats ökar värdet på alla plan både för utställare och besökare. Besökarna får del av ett betydligt större utbud och utställarna kan se fram emot en ännu större och effektivare kanal för marknadsföring och försäljning.p>

-Italienska Biesse är en av världens största tillverkare av träbearbetningsmaskiner.

- Hos Biesse har vi redan tidigare ett uttalat nordiskt tänkande och det är glädjande att Trä &Teknik nu satsar ännu mer på en gemensam nordisk plattform, säger Per-Axel Noryd. På mässan samverkar vi med både vår svenska och vår norska återförsäljare.

Kostnadseffektiv produktion
Temat som Biesse samlar sina visningar och aktiviteter under på Trä & Teknik är kostnadseffektivare produktion.

- Vi kommer att möta kundföretagen med det som blir allt mer avgörande för de nordiska industriföretagens internationella konkurrenskraft och överlevnad. Det vill säga flexibilitet, snabba produktionsomställningar och smarta lösningar för kapacitetsutnyttjande.

Ännu starkare besökarvärden
Vid den svenske Biesse-representanten Jon Stenberg AB framhåller man att Trä & Teknik nu får ännu starkare besökarvärden.

- Utvecklingen stärker mässan som Nordens ledande mötesplats för träindustrin, säger företagets VD Ivan Lindmark. Alla betydande leverantörer av träbearbetningsmaskiner är med den här gången. Besökarna får alltså möjlighet att se ett mycket brett utbud. Det kommer att finnas mycket intressant för alla typer av företag. Från de minsta till de största.

Stort norskt intresse
Trä & Teknik har varit högintressant för utställare och besökare från våra nordiska grannländer. Biesses norska representant brukar fylla en stor buss med kunder och köra dem till Svenska Mässan i Göteborg.

-Vi har ju inte någon egen norsk träindustrimässa och Göteborg ligger bra till för oss norrmän, säger Jann, Bjørne, VD i A.Falkenberg Eftf. AS Maskinforretning.

Jann Bjørne framhåller fördelarna med att Trä & Teknik är en komplett kvalitetsmässa för samtliga delar av branschen.

-Här finns ett stort nyhetsutbud som täcker in allt för alla. Nu när den samnordiska profilen stärks kommer Trä & Teknik att betyda ännu mer för den norska träindustrins utvecklingskraft.

Vill du veta mer?

www.traochteknik.se