Skip to main content

När kommer de nya jobben till små och medelstora svenska företag?

Evenemang

06
APR
Scanplast, Svenska Mässan, Göteborg
 

Medverkande:

Ulf Wickbom, utfrågare/debattledare

Lars Nordfors, Svensk Industriförening

Lars Johansson (s), riksdagsman

Krister Hammarbergh (m), riksdagsman

Prof. Anders Kinnander, Chalmers TH

Utfrågning vid Scanplast, Svenska Mässan, Göteborg den 6/4, kl 15.00-16.00

Den svenska industrin har förlorat 100.000 jobb sedan år 2000. Jobben fortsätter att försvinna i en takt på cirka tusen per månad.

I flera EU-länder har inletts program för förnyelse av industrin så att utflyttade jobb på sikt kan ersättas med nya jobb.

- Kommer Sverige att göra något motsvarande?

- Vad händer efter valet?

- När sker vändningen?

Vid Scanplast ges en lägesbild från de mindre och medelstora företagen av Lars Nordfors, Svensk Industriförening. Därefter utfrågas Lars Johansson (s) och Krister Hammarbergh (m) om de båda regeringsalternativens alternativ. Prof. Anders Kinnander har synpunkter och utfrågare/debattledare är Ulf Wickbom.

Arrangör Scanplast 2006, kontaktperson Per Rydgren tel 08-7521 959