Skip to main content

All-time high för Svenska Mässan – drog in 2,3 miljarder till Göteborg!

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:39 CET

2005 blev ett verkligt bra år för Svenska Mässan.

Omsättningen ökade med 16 procent till 647 mkr, vilket är all-time high.

Även Svenska Mässans turistiska betydelse för Göteborg slog nytt rekord: koncernen generade 2,3 miljarder i turistiskt inflöde.

– Vi växer kraftigt. Med god lönsamhet, konstaterar Lennart Mankert, VD och koncernchef.

•• Samtliga affärsområden inom Svenska Mässan ökade i volym under 2005.

Av den totala omsättningen 647 mkr (556 mkr) stod mässverksamheten för 217 mkr (189 mkr), Hotel Gothia Towers för 255 mkr (223 mkr), kongress- och konferensavdelningen Göteborg Convention Centre för 81 mkr (61 mkr).

Även affärsområdet Arena, som bl a handhar extern uthyrning av mässlokaler, ökade omsättningen till 66 mkr (63 mkr).

•• Samtliga affärer visar också upp en förbättrad lönsamhet. Rörelseresultatet hamnade på 68 mkr (43 mkr). Resultatet efter finansiella poster var 25 mkr (4 mkr).

– Alla våra affärer gynnas av starka synergier, säger Lennart Mankert.

– Vi tar ytterligare ett steg i den riktningen då vi, från och med årsskiftet, bildat ett nytt affärsområde för våra restauranger.

All servering i mässkvarteret sker nu i egen regi, vilket också är ett sätt att säkra kvaliteten.

– Att vi överger samarbetet med en entreprenör på restaurangsidan innebär också att vi öppnar upp för framgångsrika krögare att profilera sig direkt på mässgolvet. Under Båtmässan nyligen medverkade t ex några västsvenska fiskerestauranger.

•• Antalet utställare minskade något under året (– 7 procent), medan den sålda mässytan ökade med 9 procent.

– Utställarna ökar sina mässinvesteringar och satsar på större montrar, vilket tyder på framtidstro, analyserar Mankert.


•• Turistiskt stärkte Svenska Mässan sin position då hela 1 262 000 människor besökte mässor, konferenser eller bodde på hotellet.

Mässbesöken ökade med 29 procent, konferensdagarna med 10 procent, hotellets gästnätter med 14 procent. 73 procent av besökarna var tillresande till Göteborg.

Enligt turistkonsult Leif Aronsson, Absolute Advantage, svarade Svenska Mässan för 2 318 mkr (1 994 mkr) i turistiskt inflöde till Göteborg under 2005. Även det en rekordnotering.

Vill du veta mer? Ring Lennart Mankert, VD och koncernchef, Svenska Mässan, tfn 031-708 80 10.