Skip to main content

Biogas med internationell utblick

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:58 CEST

Biogas, som drivmedel för fordon, är på stark frammarsch. Ny teknik är på gång för biogas i dieselmotorer, för produktion av flytande biogas samt för förgasning av avfall från skog för biogasframställning. Intresset för biogasen är inte bara starkt i Sverige, utan har genom inte minst klimatdebatten fått internationellt genomslag.

På mässan Miljöteknik 2008 den 7-9 oktober i Göteborg anordnar Biogas Väst en konferens med biogasens framtid som tema. En av de medverkande är John Boesel, VD på Calstart. Calstart, som är en intresseorganisation i Kalifornien, har samlat mer än 150 företag och organisationer världen över för att stödja och sprida tekniska lösningar som kan bidra till minskade utsläpp, fler jobb och en förbättrad energieffektivitet inom transportnäringen.

Andra medverkande är EU-parlamentarikern Lena Ek, Anders Kellström från AB Volvo, Henk Veerbek från nederländska Rolande LNG, William Brown från det Volvoägda Terracastus Technologies, Lena Lilienberg från Göteborg Energi och Birgit Maria Wöber från tyska Gibgas.

- Vi vill med konferensen uppmärksamma det stora internationella intresset för biogas som fordonsbränsle. Det framkommer ständigt ny teknik och nya innovationer som kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, samt även till nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Biogas är en viktig del av framtidens lösningar, vilket vi kommer få ytterligare belyst på konferensen, säger Bernt Svensén på Biogas Väst.

Konferensen "Biomethane - fueling the future" äger rum den 7 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Samtidigt pågår mässorna Miljöteknik och Processteknik.

Läs mer om "Biomethane - fueling the future" och Miljöteknik 2008 på www.miljoteknik.com

För mer information, kontakt;

Bernt Svensén, Project Manager Biogas Väst, Business Region Göteborg, på 031-61 56 19 Ann Åfeldt, Mässansvarig, Svenska Mässan, 031-708 82 32

41294Göteborg. Besöksadress:MässansGata/Korsvägen.
Tel:031-7088000. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax:031-708 84 60.
E-post:press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444