Skip to main content

Bryt tystnaden – att leva med hiv

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:38 CET

Med anledning av Världsaidsdagen uppmärksammas hivfrågan med ett seminarium på den Medicinska Riksstämmans stora scen torsdagen den 2 december. Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska Läkaresällskapet, Svenska Mässan/Stockholmsmässan och MSD och syftar till att bryta tystnaden kring hiv, men också att öka kunskapen om hiv och aids utanför infektionsklinikerna.

På hivseminariet, ”Att bryta tystnaden”, berättar regissören Ingela Lekfalk om sin uppmärksammade dokumentärfilm från 2010 om Lillemor. Filmen, ”Hur kunde hon”, handlar om Lillemor som 19 år gammal åker som au pair till Frankrike och blir kär – en förälskelse som ger henne hiv. Lillemor träffar senare i livet en ny man, gifter sig och får två barn. Hon klarar inte av att berätta att hon har hiv. ”Jag var övertygad att om jag berättade då skulle jag bli ensammast i hela världen. Och det gällde alla. Vänner och – allt. Ingen skulle vilja ha med mig att göra och då skulle jag inte kunna leva”, säger Lillemor i filmen.

När hon efter år av tystnad berättar om sin sjukdom för sin man polisanmäler han henne och hon döms till två och ett halvt års fängelsestraff.

– Jag är övertygad om att den oerhörda skammen och skulden gör att vi inte pratar om det, säger Ingela Lekfalk, regissör, och tillägger att vi måste fråga oss hur det är att leva – inte dö– av hiv och aids.

Moderator Gabriella Ahlström leder ett samtal med Ingela Lekfalk, patientföreträdare och ledande experter om hivsituationen i Sverige idag och hur vi kan göra för att bryta tystnaden.

Seminariets andra del fokuserar på vikten av att öka kunskapen om hiv och aids utanför infektionsklinikerna. Veronica Svedhem Johansson, överläkare på Infektionskliniken på Karolinska sjukhuset kommer att prata om modern hivbehandling och vad varje läkare bör veta om hiv.

Idag lever enligt Smittskyddsinstitutet drygt 5 000 personer med hiv i Sverige och varje år rapporteras omkring 300 nya fall, med en viss ökning på senare år. Under 2009 anmäldes 486 fall av hivinfektion. Men fortfarande, trettio år efter att sjukdomen först upptäcktes, så räknar man med att ett stort antal personer i Sverige lever med odiagnostiserad hiv.
Ny forskning visar dessutom att många söker vård med hiv-associerade symtom utan att ett hiv-test erbjuds.

- Sjukvården måste bli bättre på att uppmärksamma tidiga tecken på hiv. En tidig diagnos är ofta avgörande för de här patienterna då det minskar både sjuklighet och dödlighet, säger Nils Conradi, läkare och generalsekreterare för medicinska riksstämman.

Seminariet är ett samarrangemang mellan MSD, Svenska Mässan och Svenska Läkaresällskapet och äger rum den 2 december, kl. 10-12, påStora Scenen på Medicinska Riksstämman, Göteborg.

För fullständigt program, se www.svls.se/riksstamman/11960.cs

Registrera dig på Medicinska riksstämman på www.riksstamman.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ewa Lundborg Haller
Informationschef/Public Affairs Manager, MSD
Tfn: +46 (0)8-522 21 558
Mobil: +46 (0)704-66 35 94
E-post: ewa.lundborg.haller@merck.com

Nils Conradi
Generalsekreterare för Medicinska riksstämman
Tfn 031 – 343 90 61

Om Svenska Läkarsällskapet
Svenska Läkaresällskapet är en ideell, icke-facklig professionell organisation som arbetar för patientens bästa genom etik, kvalitet, vetenskap och utbildning. SLS erbjuder en stimulerande mötesplats med fokus på aktuell debatt och arrangerar bland annat medicinska riksstämman, Berzeliussymposier och Läkardagarna i Örebro 


Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer påwww.msd.se

Svenska Mässan, 412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444