Skip to main content

Dagligvaruhandelns jättar på Logistik & Transport Nya köpmönster kräver ny logistik

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:00 CET

Konsumenternas ökade miljömedvetande leder till stora förändringar av dagligvaruhandelns logistik och struktur.
- Efterfrågan på färskvaror ökar, lagerhållningen minskar, vi kör fler lokala transporter. På sikt ser vi fler små butiker inne i städer och bostadsområden, säger Anders Strålman, koncernchef på Axfood.

>> Dagligvaruhandelns framtidsfrågor och logistiklösningar är det heta ämnet den inledande dagen av Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg 25-27 maj.

>> Toppcheferna för de “fem stora” ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och Norgesgruppen (som tillsammans står för 92% av svensk dagligvaruhandel) möts för första gången i ett panelsamtal på Logistik & Transport.
- Vi behöver utbyta erfarenheter och föra en gemensam linje i en del frågor. Det är naturligt att vi gör det under Logistik & Transport och jag hoppas det kan bli ett återkommande möte, säger Anders Strålman.

>> Axfood, som bl a driver butikerna Hemköp, Willys och Tempo, drar ned på lagerhållning och satsar alltmer på korta transporter av färskvaror.
- Det är i linje med kundernas önskemål. Färskvarorna omlastas och går direkt ut till butikerna. Alltså ingen lagring, de bara studsar vidare, förklarar Anders Strålman.

>> Logistiken läggs upp och övervakas med planeringssystemet Fleetech.
- Därigenom kan vi följa varje transport och bränsleförbrukningen i varje bil.
- Det blir förstås en hel del transporter eftersom färskvaror kräver daglig leverans. För att påverka miljön så lite som möjligt har vi gjort en rad insatser.
Strålman nämner att alla bilar körs med miljödiesel, uppblandad med 20% tallolja, att alla chaufförer är utbildade i ecodriving, att bilarna har en hastighetsspärr på 85 km/tim.
- Dessutom försöker vi köra med fulla bilar. Vi samlastar så mycket som möjligt och har ett loadingsystem för returer, d v s lastpallar, SRS-backar, returplast, sorterad i fraktioner. På avstånd över 50 mil använder vi tåg.

>> Strålman är lite trött på kritiken mot godstrafikens klimatpåverkan.
- I själva verket orsakar ju våra kunders bilresor till köpcentran avsevärt större koldioxidutsläpp.
I storstadsregionerna ser han redan tendensen till förändrade köpvanor.
- Alltfler börjar fundera på kostnaden, för bensinen och för miljön. Därför kommer vi inom de närmaste åren att få alltfler mindre butiker, med ett mer kundanpassat sortiment, i stadsmiljöer och framförallt i bostadsområden.


Vill du veta mer?
Ring Jan Nilsson, mässansvarig för Logistik & Transport på Svenska Mässan, tfn 031-708 86 64. Mer information: www.logistik.to