Skip to main content

Den nödvändiga digitaliseringen

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2016 09:44 CET

15–16 mars kommer 1 350 skolledare till Svenska Mässan i Göteborg för att vara med på Nordiska Skolledarkongressen. Den pågående och helt nödvändiga digitaliseringen av svenska skolor är ett ämne som kommer att diskuteras flitigt i årets program, där utbildningsminister Gustav Fridolin är en av huvudtalarna.

Utbildningsministern sätter punkt för kongressen när han avslutningstalar under rubriken ”En stärkt styrkedja börjar i en stark ansvarskultur – regeringens politik för tid, mandat och stöd till skolledare”.

Skolan och digitaliseringen
Ett tjugotal seminarier ingår i programmet, varav flera berör ett av skolans mest brännande ämnen just nu – digitaliseringen. Hur påverkar det nya medielandskapet skolan? Vilka krav ställer digitaliseringen av skolan på lärare och skolledare?

Annika Steiber, PhD i Corporate Innovation och direktör för nordiska avdelningen på Strategos, lyfter möjligheterna med utbildningsinnovation och sätter fokus på hur rektorer kan blir mer innovativa, bland annat genom att lära av Google. Tillsammans med Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet i Malmö stad, diskuteras varför innovation och teknik är avgörande för en positiv och nödvändig utveckling.

Medieanvändning
Helena Dal, tf verksamhetsansvarig information och vägledning, och Ulf Dalquist, forskningsansvarig och omvärldsanalytiker vid Statens medieråd, konstaterar att skolresultaten inte ökar trots hög IT-användning. Vad beror det på? I programpunkten ”Stärk eleverna att bli medvetna medieanvändare” pekar de på betydelsen av kritiskt tänkande – en kompetens som är viktigare än någonsin.

Om mediehantering av ett annat slag talar journalisten Nils Hanson. Som projektledare och ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag granskning ger han goda råd om hur skolledare ska agera när grävande reportrar knackar på dörren. Kan man säga nej till en intervju?

Ledarskap och nyanlända
Ledarskapsfrågor står också på schemat under kongressen. Till exempel talar Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt om förtroendefullt ledarskap i tider av stor förändring och regionpolismästare Carin Götblad ger tips och idéer kring motgångar och framgångar.

Mottagandet av nyanlända i skolan ägnas också särskild uppmärksamhet genom Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, som utvecklar sina tankar kring ett bra och inkluderande mottagande, och Abdul Chohan, acting principal vid Essa Academy, en skola i ett ekonomiskt och socialt utsatt område i brittiska Bolton.

Programmet finns i sin helhet på www.skolledarkongressen.se

Följ också Nordiska Skolledarkongressen på Facebook
#skolledarkongressen

För frågor, kontakta:
Valentina Arvidsson, projektledare, Bok & Bibliotek i Norden AB
Tel: 031-708 84 12
E-post: va@skolledarkongressen.se

Kerstin Weyler, projektledare, Sveriges Skolledarförbund

Tel: 08-567 062 01

E-post: kerstin.weyler@skolledarna.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år besöker cirka 1,8 miljoner mötesplatsen. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se