Skip to main content

Djurvälfärd 2010 års tema för EuroHorse

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:39 CET

 

Späckat seminarieprogram tar upp nya regler, ny forskning och visar hästar och hantering

EuroHorse, 25-28 februari 2010, är en viktig mötesplats där både företagare inom hästnäringen och hästägare med hobbyverksamhet samlas kring sitt gemensamma intresse. Årets tema – hästvälfärd – är angeläget eftersom det just i år är ovanligt mycket nya regler som träder i kraft för hästhållning. Det konstaterar Sylvia Persson på SLU, som ansvarar för Hästcentrums seminarieprogram under EuroHorse 2010.

Årets program är späckat med allt från nya regler och forskning om beteendestörningar och inlärning hos hästar, till vad hovslagaren kan göra för att hjälpa och påskynda läkning hos sjuka och skadade hästar. Allt med utgångspunkt från hästens grundläggande behov.
- Vi har ett mycket brett program i år när det gäller hästvälfärd och ser fram emot att kunna erbjuda både ny forskning och goda råd till hästägare, säger Klas Petersson, ansvarig för EuroHorse på Svenska Mässan i Göteborg.
- I tillägg till seminarieprogrammet kommer många andra spännande aktiviteter att arrangeras i paddocken, exempelvis den tyskfödda Europamästarinnan i Westernridning Patricia Kuhn, med smakprov ur uppvisningen ”Apassionata”.

Paddocken på EuroHorse brukar locka stor publik och är som vanligt centrum för både seminarier och andra programpunkter. Det blir exempelvis Western- och Islandshästtema minst en timme vardera i paddocken dagligen, liksom en rad intressanta och delvis ovanliga rasuppvisningar i samarbete med rasföreningarna.
Komplett program med samtliga paddockaktiviteter, tider och aktuella dagar uppdateras löpande från årsskiftet och finns på www.eurohorse.se

Här är hela seminarieprogrammet: (med reservation för förändringar)
”På Landet” 4-6 juni – ett evenemang i hästväg. Presentation av ett nytt samarbete mellan Hushållningssällskapet och Axevalla travbana. Det handlar om landsbygdsutveckling med hästar som en viktig del. Ca 15 minuter.
Nya regler för hästar. SLUs studenter berättar om de nya djurskyddsbestämmelser som nyligen trätt i kraft och vilka som är på gång. Den kanske största förändringen är att man idag inte får hålla en häst ensam, hästen är ett flockdjur som behöver sällskap. Cirka 30 minuter.
Hästens grundläggande behov. Hästar likaväl som andra djur måste få sina grundläggande behov tillfredsställda. Det handlar om fysiska förutsättningar som frekvent tillgång på stråfoder, utevistelse med möjlighet att ströva och vandra, tillgång på vatten och frisk luft – samt givetvis sällskap. Hästar som arbetar hårt måste självklart utfodras därefter. SLUs studenter reder ut. Cirka 30 minuter.
Hästens inlärning. Timing i belöningssystemet är väsentligt för inlärningsresultat. Precis som vid hundträning är klickerträning numera allt vanligare även när det gäller hästar. Etologi- och djurskyddsstudenterna demonstrerar och berättar mer om hur hästar lär sig – både sådant vi vill att de ska lära sig, och annat. Cirka 30 minuter.
Beteendestörningar hos häst – en enkätstudie bland tränare och ridskolepersonal. Krubbitning och vävning är två vanliga beteendestörningar hos hästar, som med ganska enkla medel kan förebyggas. SLUs studenter redovisar resultatet av en studie från i somras och ger råd om vad hästägare bör tänka på. Cirka 20 minuter.
Programinformation om SLUs hästutbildningar. Vad lär man sig inom Sveriges Lantbruksuniversitet? Studenterna vid Etologi och Djurskydds-, Djursjukskötare- och Hippologprogrammet berättar vad SLU erbjuder för dem som vill lära sig mer om hästar. Cirka 20 minuter.
Equitation science. Hästforskare från hela världen möts den 31 juli till 2 augusti i Uppsala, då ISES 2010, International Society for Equitation Science, arrangeras. Organisationskommittén för ISES 2010 berättar mer om vad som kommer att hända. Cirka 20 minuter.
Att visa häst vid hand. Vad är viktigt när man visar sin häst? Vad tittar domarna på och varför? BYS Landsbygdsföretagare visar en häst och berättar hur exteriör, temperament, hull, avel och andra förutsättningar bedöms. Cirka 30 minuter.
Hovslagarens roll i djurhälsovården. Vid många olika sjukdoms- och skadetillstånd spelar hovslagaren en central roll i rehabiliteringen. BYS Hovslageriföretagare visar bland annat en fånghov och förklarar orsak, symptom och åtgärd. En engagerande programpunkt om de vanligaste hovproblemen och vikten av kontinuerlig översyn av hästens hovar. Cirka 30 minuter.
Om konsten att tömköra och att hålla en ridlektion. BYS Ridskole-/Instruktörsföretagare (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara) visar tömkörning samt berättar om ridlärarens arbete, både med hästens inlärningsprocess och människans. Cirka 30 minuter.
Hästens och ridningens betydelse för hälsa. BYS Hälsa-/Friskvårdsföretagare engagerar Linda Stångberg och Göteborgs Handikapp Ridklubb för att visa hur en aktivitet kan gå till för elever med funktionsnedsättningar. Två elever hjälper till med demonstrationen där även utrustning som används som hjälp i undervisningen visas, både hjälpmedel för hästens och för ryttarens skull. Cirka 30 minuter.
Djurskydd i hästens handhavande. Hippologstudenter berättar och visar utifrån Hästnäringens riksanläggningars gemensamma hästpolicy hur man bör hantera hästar vid hand. Cirka 20 minuter.
Att lära elever och hästar. Hippologstudenter berättar och visar hur de lär sig instruera elever samt rida/köra in hästar. Cirka 20 minuter.
En hippologs vardag och framtid. Vad gör en hippolog? SLUs studenter berättar om vardagen på utbildningen samt möjligheter i framtiden; om yrkesval inom ridutbildning, inom trav och galopp, avel och uppfödning samt inom beridaryrket och utbildning av hästar. Cirka 20 minuter.

För vidare information, vänligen kontakta:
Klas Petersson, mässansvarig EuroHorse, tel 031-708 80 67
Sylvia Persson, statskonsulent SLU och ansvarig för Hästcentrums seminarieprogram, tel 0511-671 88

EuroHorse
EuroHorse är Sveriges största mässa för hästsport och når varje år mellan 70 000 och 80 000 hästintresserade under fyra mässdagar. Mässan pågår parallellt med Göteborg Horse Show och vänder sig till många olika grupper inom hästsporten. Förutom ryttare inom hoppning och dressyr når mässan allt från islandshäst- och westernryttare till fackfolk inom avel och trav- och galoppsport.
I seminarier, föreläsningar och paddockaktiviteter får besökarna ta del av ny forskning och goda råd om hästar, deras behov och handhavande – ofta från framstående profiler inom sitt område. Hundratals utställare med ett brett utbud av såväl produkter som tjänster för hästar och hästägare gör Eurohorse till en av Nordens största mötesplatser för hästintresserade.