Skip to main content

En av årets stora nyheter på Medicin 2004 är att avdelningen Pharmatrium läggs ned och att en del av mässan i stället delas in i diagnosområden

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 14:55 CEST

En av årets stora nyheter på Medicin 2004 är att avdelningen Pharmatrium läggs ned och att en del av mässan i stället delas in i diagnosområden. Förändringen tar sin början med att diagnosområdena hjärta & kärl, astma & KOL och anestesi & intensivvård profileras. Det innebär helt nya möjligheter för industrin att presentera sig gentemot sina målgrupper inom respektive specialitet. - Responsen på diagnosområdena har varit strålande, menar Anna Lena Friberg som är projektledare för Medicin 2004. Flera ledande företag hörde av sig med en gång efter att vi presenterat upplägget. En anledning till den goda responsen är att industrin nu får möjlighet att hålla egna symposier där man träffar just de målgrupper man vill nå under transparanta former. Företagsseminarierna kommer dessutom att finnas med i programboken för riksstämman vilket är ett resultat av ett lyckat samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, branschorganisationerna och Svenska Mässan. - Det här nya greppet stämmer överens med industrins sätt att tänka, hävdar Anna Lena Friberg. På det här sättet kan företagen visa upp en helhetsbild av den forskning man bedriver med tydlig koppling till sina produkter. Kommunikationen mellan mässans besökare och de utställande företagen blir därmed också tydligare. Medicin 2004 äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 24-26 november parallellt med Svenska Läkaresällskapets Riksstämma.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Lena Friberg 031-708 80 68, annalena.friberg@swefair.se eller www.medicin.to.